KORONA, NASTAVA I OCENE U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA

U čitav proces uključeni i roditelji


Sigurno je da je pandemija kovida 19 umnogome, ako ne i iz korena, promenila naše živote i svakodnevne i radne obaveze. Takva je situacija i u osnovnim i srednjim školama u kojima su đaci, na kraju prvog tromesečja, suočeni i sa prvim ocenama. Da li su one iste, bolje ili ne u odnosnu na prethodnu godinu – iskustva su različita, analize o tome još nema, ali nezvanični razgovori sa nastavnicima, roditeljima, učenicima ipak govore da je sadašnji model nastave doneo dosta briga.
Kako kaže Dragana Bogojević, direktorka Osnovne škole „Branko Ćopić“ u Lukićevu, ocene su lošije u odnosu na prvo tromesečje prošle školske godine.
– Čas od 30 minuta, onlajn učenje, nedovoljni su da se ispune svi standardi predviđeni za nastavu. Ipak, učenici su uglavnom odgovorni i trude se da savladaju nivo znanja, na šta ukazuju i njihove ocene, ali ima i onih drugih, koji i u redovnim okolnostima ne vole da uče, pa kada je nastava na daljinu vole da „zabušavaju“ – ističe Dragana Bogojević.
STRES ZA ĐAKE, NASTAVNIKE, RODITELJE…
Naša sagovornica je i predsednica aktiva direktora osnovnih škola.
– U školske klupe 1. septembra vratili su se učenici iz 28 osnovnih škola na teritoriji Grada Zrenjanina. Organizacija obrazovno-vaspitnog rada doneta je na osnovu dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i razlikuje se od škole do škole. U školama sa manjim brojem učenika u odeljenjima, radi se u jednoj grupi, dok se odeljenja sa većim brojem učenika od 15 dele na dve ujednačene grupe po brojnosti. Učenici svakodnevno dolaze u školu, časovi traju 30 minuta. Nastava u drugom ciklusu je prema kombinovanom modelu u školama koje odeljenja dele na grupe. Organizacija nastave se ogleda u smenjivanju grupa po danima: grupa A ponedeljak, sreda, petak, grupa B ide utorkom i četvrtkom – objašnjava Dragana Bogojević.
Stresa je, kako ona kaže, u velikoj meri bilo kako kod učenika tako i kod nastavnika. Đaci koji su se vratili u školu suočili su se s novim izazovima – nošenjem maski, fizičkim distanciranjem, kao i strahovima roditelja od povećane opasnosti tokom pandemije.
– Nastavnici pored redovne nastave u školi organizuju i nastavu na daljinu koja je zamišljena kao kombinovanje TV nastave, interakcije nastavnika i učenika kroz digitalne učionice i onlajn platforme i samostalno učenje učenika. Od samog početka nije bila ideja da se nastava na daljinu svede na gledanje TV-a, već da se emitovanjem ključnih nastavnih sadržaja na TV-u obezbedi dosezanje do najvećeg broja učenika koji ne mogu da se uključe u onlajn nastavu – naglašava Bogojević.
OCENJIVANJE U ŠKOLI
U Tehničkoj školi u Zrenjaninu nastava se izvodi po kombinovanom modelu. Učenici podeljeni dve grupe po odeljenju, teorijsku nastavu slušaju jedne nedelje u školi, dok se sledeće nedelje za njih nastava obavlja onlajn. Vežbe, kao i praktična nastava se obavlja svake nedelje jer su tu učenici inače podeljeni u grupe od po njih 10-15. Praksa koja se obavlja u preduzećima kao što su „Dreksmajer“,“ Šinvoz“ i druga, po planu, poštujući sve mera zaštite u novonastaloj situaciji.
– Od 750 učenika koji se redovno školuju u našoj školi, samo njih 10 (1,33%) se opredelilo za čistu onlajn nastavu. Što se tiče ocenjivanja, ono se obavlja isključivo u školi. Znanje, odnosno ocenjivanje, je u granicama standardnog – ističe Đorđe Klać, direktor škole.

RAZLIKE GOTOVO DA NEMA
Osnovna škola „2.oktobar“ broji 551 đaka od 1. do 8. razreda raspoređenih u 24 odeljenja. Svi učenici su podeljeni u grupe. Nastava za učenike od 1. do 4. razreda organizovana je tako da obe grupe dolaze u školu u toku dana, po takozvanom osnovnom modelu. Nastava od 5. do 8. razreda organizovana je po kombinovanom modelu gde se u toku nedelje smenjuju grupe A i B. Svako odeljenje ima svoju učionicu, časovi traju po 30 minuta uz obavezan veliki odmor za užinu i dezinfekciju prostora. Za sada, neposredan rad se održava nesmetano, prema utvrđenom rasporedu. Istovremeno, za jedan broj učenika nastava je onlajn uz praćenje TV časova i prisustvo na platformi Gugl učionica u koju su uključeni i svi ostali učenici.
– Samim tim, to znači da recimo jedan nastavnik radi na više frontova i poučeni iskustvom iz prethodne školske godine, pronalaze se mera kako bi se ispoštovali i Stručno uputstvo i Pravilnik o ocenjivanju i praćenje napredovanja učenika. A suština je dilema nastavnika kako da na najsmisleniji način ocene svoje đake i da budu sigurni da je to rezultat njihovog samostalnog angažovanja. Generalno, u čitav proces roditelji mogu i treba da budu uključeni, jer je deci važna podrška koju dobijaju u porodici, a to svakako ne podrazumeva da roditelji rade umesto njih – upoznaje nas Sanja Gerbeš, direktorka škole.
Ona dodaje da je škola prethodnih godina postizala zapažene rezultate na završnom ispitu.
– Ako bi završni ispit bio jedino merilo uspeha škole, onda možemo reći da je uspeh učenika u blagom padu (na opštinskom nivou 2. rang sa najboljim rezultatom iz matematike i srpskog jezika, ali ne i kombinovanog testa). Ako poredimo uspeh u prvom kvartalu ove školske godine i rezultate na istom prošle godine, razlike da gotovo nema. Prethodne godine je samo upisan veći broj ocena u dnevnik – predočava Sanja Gerbeš.
U uslovima pandemije koronavirusa, smatraju u ovoj ustanovi obrazovanja, nastavnici, učenici, roditelji, škola u celini, uhvatili su se u koštac sa novim problemima: kako raditi u izmenjenim uslovima, kako držati nastavu na daljinu, kako organizovati učenje kod kuće, kako pratiti i ocenjivati rad učenika, kakva se podrška roditelja očekuje…
– A možda je ovo i pravo vreme da preispitujemo temeljne vrednosti – šta želimo da postignemo obrazovanjemi u ovim oklonostima, čemu služi ocenjivanje u takvim uslovima i da li je ocena alat kojom se učenje podstiče i poboljšava – smatraju u „2.oktobru“.


Milena Bečejac

I INDIVIDUALNE KONSULTACIJE
– Sve škole su u skladu sa svojim resursima, prostornim i kadrovskim mogućnostima, kao i rezultatima anketiranja roditelja, organizovale obrazovno – vaspitni rad, poštujući mere zaštite. Učenici od prvog do četvrtog razreda pohađaju nastavu u školi, prema utvrđenom rasporedu. Za učenike koji, na osnovu izjašnjavanja roditelja, nastavu prate na daljinu, nastavni sadržaji i zadaci su postavljeni na platformu za učenje. Za ove učenike organizovane su individulane konsultacije prema utvrđenom rasporedu uz poštovanje svih propisanih mera zaštite – kaže Biljana Jovanov, predsednica Udruženja zrenjaninskih učitelja.
KOMPROMISIMA DO KVALITETNIJE NASTAVE
Tatjana Jovanić, čije dvoje dece pohađa više razrede OŠ „Vuk Karadžić”, zadovoljna je organizacijom nastave u ovoj školi.
– Raspored dolaženja je mnogo bolji od onog u drugim školama jer se nastava odvija svake nedelje. Tri dana idu pre podne, a onda sledeće sedmice dva dana po podne. Moja deca su se lepo snašla, nastavnici su tolerantni, neki drže i dopunske časove preko Zuma ili u školi. Potpuni prelazak na onlajn nastavu jeste opterećenje jer roditelji onda moraju mnogo više da rade sa decom – ističe Jovanić.
Iako je organizacija drugačija, Ivana Stojanović, majka osnovca, smatra da je deci mnogo lakše da prate nastavu kada redovno idu u školu.
– Onlajn nastava ne može da zameni lični kontakt sa učiteljicom. I pored toga što su časovi skraćeni, deca mnogo lakše pamte i brže savladavaju gradivo kada su u školskom okruženju. Važna je svakodnevna rutina, a prija im i druženje sa vršnjacima za koje su u prethodnom polugodištu bili uskraćeni – kaže Stojanović.

M.M. i J.Š.