KROZ DIJALOG SA SUGRAĐANIMA DO PLANA UPRAVLJANJA „CARSKOM BAROM”

Za oporavak potrebni i fondovi Evropske unije

Zbog neodgovarajuće brige o Specijalnom rezervatu prirode „Carska bara” i ispuštanja otpadnih voda iz ribnjaka „Ečka” u ovo zaštićeno područje, došlo je do zamuljavanja Starog Begeja. Takođe, kanalska mreža u Rezervatu se zatvara zbog izrasle trske, a Tiganjica i Perleska bara odumiru. Rešenje ovih problema glavni su ciljevi Nacrta plana upravljanja Carskom barom za narednih 10 godina koji je Javna ustanova „Rezervati prirode” nedavno predstavila sugrađanima.

IZMULJAVANJE, ČIŠĆENJE, MONITORING
Analizom je uočeno da su se usled sukcesije trske Carska i Perleska bara smanjile, Stari Begej suzio, a Tiganjica potpuno nestala. Kada su „Rezervati prirode” krajem prošle godine preuzeli upravljanje nad Carskom barom, zatekli su tone otpada, rasturene turističke sadržaje, neregistrovana plovila, ribo i lovokrađu. Takođe je uočeno da je premnožena populacija šakala, objašnjava Jasna Jovanov, stručna saradnica za zaštitu prirode iz „Rezervata”.
– U narednih 10 godina planira se uklanjanje mulja iz Starog Begeja. U planu je čišćenje kanala koji spaja Begej sa Carskom barom, Tiganjicom i Perleskom barom, kao i njihova revitalizacija, što bi moglo da se izvede jedino kroz finansiranje iz projekata Evropske unije – objašnjava Jovanov.

Pored toga, potrebno je i da se obezbedi prečistač koji će omogućiti upumpavanje vode zadovoljavajućeg kvaliteta iz Begeja u zaštićeno područje. Za ove radove jedino je kompetentno JVP „Vode Vojvodine”, kaže Jovanov.
Cilj Plana je i obezbeđivanje adekvatnog hidrološkog bilansa i poboljšanje kvaliteta eko-sistema, kao i monitoring, kartiranje i popis svih biljnih i životinjskih vrsta.
– Planiramo saradnju sa obrazovno-naučnim institucijama radi utvrđivanja pravog stanja flore i faune, zato što trenutno raspolažemo podacima i studijama udruženja i ljubitelja prirode – najavljuje naša sagovornica.
Kada je u pitanju razvijanje turističkog potencijala, zbog bezbednosti je potrebno napraviti parking za posetioce, za šta bi sredstva mogla da se obezbede iz lokalnog, pokrajinskog ili republičkog budžeta. Potom, u planu je zamena zastarelih i neuočljivih oznaka, nabavka mašine za održavanje nasipa i centra za posetioce. Unapređivanju turističke ponude doprinela bi izgradnja foto-vidikovaca, mogućnost iznajmljivanja bicikala i razvoj rekreativnog ribolova, smatraju u „Rezervatima”.

LOV UGROŽAVA PTICE
Sugrađani koji su prisustvovali prezentaciji Plana najviše su zamerili to da prilikom izrade Dokumenta nije uzet u obzir uticaj Ribarskog gazdinstva „Ečka” i lovišta kojim upravlja. Ukazali su da se 85 odsto ptica iz Rezervata nalazi na jezerima lovišta, a da niko ne kontroliše u šta se puca.
Predložili su da se napravi kompromis i lovište profiliše za lov na divlje svinje kojih tamo ima mnogo.
Sa ovom sugestijom složili su se i predstavnici lovačkog društva koji smatraju da treba da se prestane sa lovom ptica, jer su osim divlje patke i guske sve ostalo zaštićene vrste.
Udruženja i ljubitelji prirode predložili su da se kanal koji je zatrpan izmuljavanjem Begeja ponovo prokopa jer je dotok sveže vode izuzetno važan za Tiganjicu i močvarni predeo.
Zamerke su se odnosile i na moderni mobilijar na izletištu koji je zamenio trščani, autentičnog izgleda, koji je pravilo lokalno stanovništvo. Iz „Rezervata” su objasnili da je takva odluka doneta zbog problema sa osama koje su se gnezdile u trski.
Svi prisutni složili su se da je u Plan neophodno uključiti i uticaj „Linglonga” na Specijalni rezervat prirode.

J.Šormaz

  • KRENULO SE SA UREĐIVANJEM
    JU „Rezervati prirode” oktobra 2021. dobila je na upravljanje Specijalni rezervat prirode „Carska bara”. Do juna ove godine uredili su prilaz, napravili novo stepenište, zamenili mobilijar i podigli novi vidikovac. Zatim su na Carskoj bari izgrađeni mostići, uređena pristaništa, odmorišta, table i letnjikovac. Do prošle godine Rezervatom je upravljalo Ribarsko gazdinstvo „Ečka”.