KULTÚRNE CENTRUM ARADÁČ MÁ ZA SEBOU ÚSPEŠNÝ ROK 2015:

KTO JE SPOKOJNÝ ČINNOSŤAMI A KTORÁ SEKCIA MÁ AKÉ PLÁNY NA ROK 2016
Folkloristi boli najaktívnejšia sekcia KC
Rok 2015 pre všetky sekcie Kultúrneho centra Aradáč bol úspešný. Pokladníčka Anna Bagľašová rovnaký účinok očakáva aj v novom roku.Za počiatok máme určený dátum na Festival zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli. Bude to skôr ako doteraz, pretože toho roku oslávime 230 rokov od príchodu Slovákov do Aradáča. Teda, festival sa uskutoční v sobotu 2. júla, a večer predtým budeme mať celovečerný program, ktorý bude sprievádzaný rozličnými výstavami a podujatiami – vyhlásila Bagľašová.
Koncom decembra KC malo zasadnutie na ktorom každá sekcia podala správu o svojej činnosti. Najspokojnejší boli fokloristi. Počas minulého roka cestovali na rôzne festivaly, v Srbsku a v zahraničí. Spokojné sú i Meškárky, ktoré majú veľkú úlohu v promócii Aradáča a kultúry Dolnozemských Slovákov. Taktiež nastúpili na mnohých domácich a zahraničných festivaloch.
Divadelníci mali pauzu. Jeden z hlavných hercov Adam Šťastný sa rozhodol opustit dosky, ktoré život znamenajú. Ešte jeden z tých, ktorí dlhé roky boli uctievaní a odmeňovaní na rôzných festivaloch, Jaroslav Čapeľa, chce hrať menej dôležité role. To asi predstavuje problém autorovi aradáčských divadelných predstavení, pretože svoje dielá píše tak, že v procese písania na rozume sú mu aj herci, ktorí to divadlo a postavy v ňom predstavia obecenstvu. V prípade odchodu jedného a zmeny úloh pre druhého herca aj divadlo, ktoré už napísal, Jano Hrubík ho musí prepraviť.
-Predsa, Jano nám ohlásil a uspokojil nas, že Aradáč vystúpi na DIDA festivale v Pivniciach, teda máme dôveru v ňom – povedala pokladníčka, ktorá dbá aj o organizácii v Kultúrnom centre.
Tá ustanovizeň v minulom roku dostála finančné prostriedky z viacerých strán. Mesto Zreňanin financovalo Meškárky, ktoré sú brendom nielen Aradáča, ale i zreňanínskej obce. Pokrajna dala peniaze Divadelnej sekcie Branislava Vjergu. Za ne sú kúpené tehnickenástroje potrebné divadelníkom. Úrad pre kultúru zahraničních Slovákov dal 6.000EUR pre rôzne projekty. Koncom januára sa očakáva promócia knihe autorov Ivana Bagľaša a Mirjam Gažovej, a ide o knihu o tradičnom kroji Slovákov v Aradáči.
Predsa, pozornosť Kultúrneho centra bude sústredená na miestonosti, ktoré sa majú pripraviť na Slovenský dom. Ide o miestnosti vedľa miestností Harmónie. Ten projekt financuje NIS. Peňazí, predsa, nebude nadostač.
-Dostali sme od NIS-a 300.000 dinárov, ale asi, že budeme potrebovať ešte toľko. Skúšame všade kde sa dá, konkurujeme vo všetkých ustanovizniach, za ktoré veríme, že nám môžu pomocť. Dúfame, že sa nám podarí zakončiť to, čo sme si naplanovali na tento rok – uviedla Anna Bagľašová.

Stranu pripravila Suzana Kokavská  – Foto: Suzana Kokavská, Milan Nedeljkov, Jovan Njegović Drndak