MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA TEHNIČKOM FAKULTETU „MIHAJLO PUPIN”

Obrazovanje za savremeno doba – škola bez zidova
Vreme u kome živimo ubrzano se menja. Nauka, tehnika i tehnologije – izazov su za savremenu školu koja je, uglavnom, još tradicionalna. Zapravo, novo obrazovanje uključuje podjednako i učenike i nastavnike. Međunarodna konferencija informacionih tehnologija, ITRO, koju je nedavno deveti put organizovao Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”, bila je posvećena savremenom školstvu u svim njegovim segmentima i okupila je učesnike iz 10 zemalja i više od 40 radova.

M.Bečejac
Opširnije u štampanom izdanju

8-1-tehnicki fakultet