PROF. DR MILAN NIKOLIĆ, DEKAN TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN”

Naši stručnjaci odgovaraju zahtevima privrede

Jedina visokoškolska ustanova u Gradu nedavno je proslavila pola veka postojanja. Trenutno je pohađa oko 1.300 akademaca koje su privukli atraktivni smerovi i kontinuirani angažman na sticanju novih akreditacija. Proces naučnog rada zaokružuje organizacijom šest međunarodnih konferencija i objavljivanjem „Časopisa za industrijski menadžment i konkurentnost”.
Od marta prošle godine na čelu Tehničkog fakulteta (TF) je prof. dr Milan Nikolić. Deo ove obrazovne ustanove je od 1998. godine, a od 2015. redovni je profesor Univerziteta u Novom Sadu. Organizaciono ponašanje, preduzetništvo, odnosi s javnošću i teorija odlučivanja su oblasti njegovog istraživanja. Objavio je 240 naučnih radova, od čega 26 u časopisima koji su na SCI listi (svetska globalna baza citata). Diplomirao je na TF „Mihajlo Pupin”, gde je završio i postdiplomske studije. Doktorsku disertaciju odbranio je 2004. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bliži se upis, na koji način promovišete Fakultet?
– U te svrhe u proteklom periodu organizovali smo mnogo aktivnosti. Studijske programe smo prezentovali u srednjim školama. Fokus nam je bliže okruženje, srednji Banat, ali i Banat generalno. Pojedine katedre, kao što je npr. odevno inženjerstvo, obilaze celu Srbiju.
Pored toga, realizovali smo mnogobrojne aktivnosti i verujemo da smo u okruženju prepoznati kao ozbiljna institucija koja školuje vrhunske stručnjake i odgovara savremenim potrebama privrede. Nadamo se da će se budući studenti opredeliti za nas, ne samo zbog promocije, već i zbog evidentnog kvaliteta rada. Očekujem da ćemo imati upis koji će biti na boljem nivou nego ranijih godina.
Koji smerovi su najatraktivniji?
– Pored informacionih tehnologija, poslednjih godina izuzetno su traženi i cenjeni studenti mašinskog inženjerstva. Veliki broj preduzeća ima potrebu za ovim profilom, zbog čega lako mogu da nađu zaposlenje čim diplomiraju. Tu su i zaštita životne sredine, inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa, kao i inženjerski menadžment. Svi naši studijski programi su izuzetno aktuelni za današnje vreme i to je velika sreća za nas.
Koliki je značaj saradnje Fakulteta sa privredom?
– Danas je običaj da poslodavci traže studente koji bi kod njih radili praksu, jer je to prilika da nađu stručnjake koje će angažovati u svojoj organizaciji. Za studente je to dobar put da steknu, ne samo praktična i stručna znanja, već i da se kasnije zaposle u jednoj od preko 30 kompanija sa kojima sarađujemo. Takođe, realizujemo projekat Letnja stručna praksa sa članicama ZREPOK-a. On pokazuje da nas privreda prepoznaje kao mesto gde se školuju vrhunski stručnjaci, koji mogu da odgovore savremenim zahtevima moderne proizvodnje, privrede i okruženja.
Na koji način unapređujete studijske programe kako biste odgovorili zahtevima tržišta?
– Naši nastavni planovi i programi vezani su za proces akreditacije. Iz tog razloga ih je jako teško menjati u skladu sa zahtevima privrede. Oni to nisu ni tražili. Važno im je da dobiju pametne i sposobne mlade ljude, koji će moći da se prilagode radu preduzeća. Specifični zahtevi deo su stručne prakse, kroz koju se studenti obučavaju za discipline, veštine i specijalnosti koje postoje u firmama. Uz stručnu praksu, informacije iz privrede možemo da ugradimo u nastavni proces, tako što ćemo u okviru postojećih predmeta izučavati određene oblasti.
Kako negujete naučnu delatnost?
– Fakultet godišnje organizuje šest međunarodnih naučnih konferencija, što je pokazatelj kvaliteta i obima našeg rada. Objavljujemo „Časopis za industrijski menadžment i konkurentnost”. Sa ovim konferencijama, dva usmerenja za doktorske studije i vodećim domaćim časopisom imamo zatvoren proces naučnog rada.
Naši profesori postigli su ozbiljne naučne rezultate, a radove objavljuju u vodećim svetskim publikacijama. Pored fakulteta iz Srbije, sarađujemo sa mnogim institucijama u inostranstvu, najviše iz Mađarske, Rumunije, Hrvatske i Severne Makedonije.
Kako unapređujete uslove rada?
– U prethodnom periodu dosta smo ulagali u prostor i opremu. Preuredili smo pet računarskih laboratorija, a deo učionica opremili televizorima koji služe za prezentacije. Ove godine u planu je rekonstrukcija hola. Verujemo da će to doprineti savremenijem izgledu, boljoj atmosferi i funkcionalnijem korišćenju prostora koji nije menjan otkad je zgrada otvorena.
Imamo podršku Pokrajine, Republike i kompanije NIS, a ulažemo i iz sopstvenih sredstava. Uz to smo i nosioci dugoročnih pokrajinskih projekata.
Koliki je značaj Fakulteta za naš Grad?
– Zbog atraktivnih smerova naša ustanova ima veliki značaj za ovaj region. Školujemo kadar koji je potreban privredi, što privlači investitore. Oni znaju da u neposrednom okruženju mogu naći ljudske resurse odgovarajućih profila. Fakultet ima izuzetan značaj i dobru perspektivu, jer sa jačanjem privrede, jača i naša uloga u okruženju.

J. Šormaz