MENJA SE PLAN GENERALNE REGULACIJE KLEKA. U petak javna prezentacija

Svi zainteresovani za urbanističke promene predviđene za Klek, mogu učestvovati u javnoj prezentaciji Plana generalne regulacije ovog sela, koja je zakazana zapetak 10. u velikoj sali Gradske uprave u Zrenjaninu. Početak je u 12 časova.

Među najznačajnijim podacima koje sadrži Plan (PGR) jeste projekcija broja stanovnika, koji bi ove godine trebalo da poraste na 2.938, što bi bilo za 83 stanovnika više nego 2013, a približno je broju zabeleženom 2002. godine.

Od promena u odnosu na postojeće stanje PGR predviđa povećanje površine pod

radnim zonama i radnim kompleksima za više od devet hektara (sa 64,7 na 75,4 hektara), zatim mešovitog stanovanja – sa 12,6 na 13 hektara i komunalnih objekata – sa 2,6 na 4,4 hektara. Planirano je i povećanje površine pijace za 20 ari.

Kanalizacija otpadnih voda obuhvata 80 procenata kuća, a u planu je povezivanje sa gradskom mrežom i centralnim prečistačem otpadnih voda čije je izgradnja planirana.

M. S-n.