MERENjA BUKE I KVALITETA VAZDUHA U ZRENjANINU ODSTUPAJU OD PROPISANOG NIVOA

Bučno kod bolnice, i na delu magistrale

Nivo buke izmeren u gradu u toku prošlog meseca je pojačan u tri od pet zona u kojima se meri buka, pokazuje izveštaj Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin. Kontinuirana merenja buke u životnoj sredini obavljaju se od 2008. godine, a najviše decibela izmereno je u zoni većih saobraćajnica.
Tako je u Zoni 1, kod Opšte bolnice „Đorđe Joanović” i kod Gerontološkog centra, nivo buke uobičajeno povećan i preko dana i preko noći, i ta razlika od dozvoljenog nivoa buke do izmerenog je i do 15 decibela. Dozvoljeni nivo buke preko dana je 50 decibela, a u toku večeri i preko noći 40. Takvo stanje je izmereno i u avgustu i septembru.
U školskoj zoni, kod Medicinske škole i vrtića „Vila”, broj decibela je takođe povećan, dok je u avgustu, tokom raspusta, buka bila u granicama normale. U ovim delovima je granica dozvoljene buke preko noći za pet decibela viša u odnosu na Zonu 1.
– Merenja su rađena za vremenski period od 24 časa po jedno merenje na šest mernih mesta mesečno. Bukomer kao instrument u principu treba da odgovori na zvuk kao što to čini uho i da da objektivni prikaz stanja zvučnog pritiska. To se podiže propuštanjem zvuka, odnosno signala, kroz elektronske sklopove, tzv. težinske filtere, čija osetljivost varira u odnosu na frekvenciju zvuka na isti način kao ljudsko uho – navodi se u izveštaju koji je potpisala dr Dubravka Popović.
Malo je drugačija slika sa merenjem kvaliteta vazduha u Zrenjaninu i Elemiru, koji takođe radi Zavod za javno zdravlje u Zrenjaninu.
Prema izveštaju, samo jedan dan u oktobru je sadržaj suspendovanih čestica PM10 bio viši od propisane vrednosti, dok je nivo benzo(a)pirena bio viši tokom dva dana merenja na mernoj stanici na Bulevaru Veljka Vlahovića. Tu se meri koncentracija čađi u vazduhu, sumpordioksida, azotdioksida, kao i suspendovanih čestica PM10, teških metala u njima (arsen, kadmijum, nikl i olovo) i policikličnih aromatičnih ugljovodonika.
U izveštaju Zavoda za javno zdravlje o kvalitetu vazduha na mernom mestu na Trgu Dositeja Obradovića bb, tačnije na području Mesne zajednice „Dositej Obradović”, navodi se da je tokom šest dana u oktobru čađ bila iznad dozvoljenih granica, dok taj problem nisu imali žitelji oko mernog mesta na Bulevaru Veljka Vlahovića. U ovom delu se, inače, zbog pritužbi građana na neprijatne mirise u okolini kafilerije, vrše i namenska merenja koncentracije vodonik-sulfida, akroleina i amonijaka tokom osam nedelja u toku godine, odnosno tokom 56 dana. Uobičajeno je da se mere i zagađujuće materije sumpordioksida, azotdioksida i ozona, pošto je to osnovna urbana lokacija.
Pored svega navedenog, na trećem mernom mestu, u MZ Elemir, prate se koncentracije benzena, toluena i ksilena. Ipak, u izveštaju koji je napisala Vesna Maksimović a odobrila načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju dr Dubravka Popović, navodi se da ni u jednom od navedenih merenja izmerene vrednosti nisu više od dozvoljenih.

IZVEŠTAJI ZA STAMBENE ZONE STANDARDNI
U čisto stambenoj zoni, što potpada u Zonu 3, merenje se odvija u ulicama Jovana Popovića i Olge Petrov. Dozvoljeni nivo iznosi 55 tokom dana i 45 decibela u toku večeri i noći. Stanje u ovoj zoni je, prema izveštajima Zavoda, iz meseca u mesec promenljivo: u avgustu je buka bila blago pojačana, u septembru ispod graničnih vrednosti, dok je prošlog meseca u granicama normale. S druge strane, standardno je pojačana predveče u poslovno-stambenoj zoni (Zona 4), tačnije na pijaci na Bagljašu i Ulici Laze Kostića, gde je dozvoljeni nivo 60, odnosno 50 decibela, a ispod dozvoljenih vrednosti u Zoni 5, odnosno na Trgu slobode i na Bulevaru Milutina Milankovića (deo magistrale od Žarka Zrenjanina do stare Specijalističke poliklinike). Ipak, u toj zoni su granične vrednosti buke znatno više u odnosu na druge zone, ali su pojačani decibeli u toj zoni uobičajeni, prema izveštaju.

S.K.