MILENKO VUJOVIĆ, PREDSEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA ZRENjANINA

Razgovor treba da počne na vreme

Februara naredne godine ističe Kolektivni ugovor za gradska javna komunalna preduzeća, a predlog novog sa poboljšanim uslovima zaštite radnika predočen je nedavno predstavnicima lokalne samouprave. Čelnici pokrajinskog i lokalnog Saveza samostalnih sindikata (SSS) istakli su da je potrebno blagovremeno početi sa pripremama za pregovore i zaključivanje novog Kolektivnog ugovora.
Gradonačelnik Simo Salapura naglasio je da je lokalna samouprava spremna da se te aktivnosti realizuju u skladu sa zakonom, interesima zaposlenih i mogućnostima Grada.
Milenko Vujović, predsednik SSS za grad Zrenjanin i opštine Sečanj, Titel i Žitište ističe da se retko kada predlog u potpunosti usvaja i da će se Savez boriti za jačanje prava zaposlenih u javnom komunalnom sektoru, ali neće zaboraviti ni ostale radnike.
– Kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća zaključuje se između osnivača, odnosno lokalne samouprave i reprezentativnog sindikata zaposlenih. U Zrenjaninu u šest javnih komunalnih preduzeća radi oko 1.000 radnika čija su prosečna mesečna primanja između 50 i 55.000 dinara – ističe Vujović.
Naš sagovornik objašnjava da novi Kolektivni ugovor u odnosu na stari neće biti isti i da će se, pre svega, zalagati za veća prava zaposlenih i bolju zaštitu na radu. Osim toga, važno je i usklađivanje zarada sa rastom troškova, pa je zahtev da plata mora da bude viša od cene minimalne potrošačke korpe.
Takođe, akcenat će se staviti i na zaštitu radnika sa invaliditetom, kao i na brigu o deci i drugim članovima porodice. No, zaposlenima u ostalim sektorima nije lako ni jednostavno izboriti se za to.
– Što se tiče realnog sektora, potpisivanjem Kolektivnog ugovora možemo da se izborimo za bolje uslove rada i zaštitu radnika, prevenciju invalidnosti, kao i za podršku zaposlenima u slučaju transformacije ili prodaje preduzeća. Sa druge strane, u javnom sektoru u poslednjih deset godina nije bilo povećanja plata, a solidarnu pomoć u od 40.000 dinara zaposleni su dobijali u poslednje tri godine, ali ne u svim javnim preduzećima. Plate u Zrenjaninu, za razliku od drugih gradova u Srbiji, ostale su na nivou iz 2014. godine. Zato ćemo se truditi da i to popravimo koliko je moguće – objasnio je Vujović.
Naš sagovornik ističe da će se razmatrati uslovi rada, opšta socijalna politika, zarade, noćni i rad vikendom. U tom procesu Sindikat će, kako kaže, sa Unijom poslodavaca i Socijalno-ekonomskim savetom igrati ključnu ulogu.
– Mnogi koji rade kod privatnika nemaju potpisane kolektivne ugovore. Cilj nam je da, zajedno sa Unijom poslodavaca, predstavnicima lokalne samouprave i sindikatima pomognemo da se oni što pre potpišu i tamo gde do sada nisu. Cilj nam je da se izborimo za što bolje uslove za sve radnike. Isto tako, u većini firmi nije ni osnovan sindikat, neki poslodavci to ne žele ili prosto ne dozvoljavaju. Socijalno-ekonomski savet koji ćemo obrazovati moći će da poslodavcima objasni značaj postojanja sindikata. Ako uspemo da napravimo kolektivne ugovore u firmama gde ih nema, to ćemo smatrati velikim uspehom jer taj ugovor štiti radnike, a oslanja se na Zakon o radu, koji je obavezujući za sve poslodavce – kazao je Vujović.

M. Malbaški