„MOJA PRVA PLATA“ U 2021. GODINI: Podsticaj za mlade

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, raspisala je Javni poziv 20. avgusta.Prva faza programa namenjena je isključivo poslodavcima, koji se od 20.avgusta do 20. sepembra mogu da se prijave na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza je namenjena nezaposlenim osobama koje od 1. do 31. oktobra, takođe treba da se, ako su zainteresovani, prijave putem istog sajta. Izbor kandidata koji obavljaju poslodavci je treća faza. Poslodavci imaju mogućnost da obave selekciju prijavljenih kandidata od početka prijave kandidata, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će se biti kod poslodavaca iz privatnog sektora od 1. do 15.novembra, a za one iz javnog sektora od 16. do 30. novembra.
– U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima i biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs .Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima –navodi se u sapšenju NSZ.
Planirano je da se u program uključi do 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji nemaju radno iskustvo, odnosno imaju najviše do šest meseci radnog iskustva na poslovima u nivou obrazovanja sa kojim konkurišu. Takođe, oni treba da se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje u trenutku zaključivanja Ugovora o realizaciji programa. Program će se sprovoditi kod poslodavca u trajanju od devet meseci i bez zasnivanja radnog odnosa. Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.
M.B.

Foto: pixabay.com