MR JELENA KOVAČEVIĆ, PREDSEDNIK HEMIJSKOG DRUŠTVA ZRENJANIN

Kolevka celoživotnog i stručnog obrazovanja

Jako smo ponosni na naš jubilej. Mi smo jedno od najstarijih društava u gradu. U vreme kad je osnovano, 1952. godine, bilo je podružnica Srpskog hemijskog društva, jednog od deset najstarijih društava u svetu. Ovo trajanje govori o značaju Hemijskog društva Zrenjanin za razvoj kadrova, industrije i obrazovanja u našem gradu i šire.
U vreme osnivanja Društva, u gradu nije bilo ustanova visokog obrazovanja, nije postojao ni novosadski univerzitet. Direktor tadašnje srednje škole, dr Vojislav Borjanović, bio je osnivač podružnice. Okupili su se hemičari, tehnolozi i inženjeri s namerom da na organizovan način obezbede znanja potrebna za tadašnji ubrzani razvoj obrazovanja i industrije – kaže mr Jelena Kovačević, predsednik Hemijskog društva Zrenjanin povodom 65 godinina njegovog postojanja u Zrenjaninu.

Može li se jubilej sagledati i u nekim brojkama?
– Članovi Društva su stasavali u stručnjake i učili kroz predavanja, ekskurzije i stručne posete fabrikama i postrojenjima. Do danas je održano više od 300 stručnih predavanja. Gosti-predavači bili su akademici, profesori univerziteta i stručnjaci iz privrede. Teme su bile aktuelne, raspravljalo se i diskutovalo o najnovijim saznanjima, ukazivalo se na pravac daljeg razvoja i nauke i tehnologije, rešavali su se konkretni problemi. Naši članovi radili su kao direktori, rukovodioci proizvodnje, tehnolozi u pivari, fabrici ulja „Dijamant”, „Luksolu”, „Jugoremediji”… A ova preduzeća bila su temelj razvoja grada. Ne smemo zaboraviti da je pre više od šezdeset godina bi­lo mnogo teže doći do informacija. Biblioteka koju je oformilo Hemijsko društvo sastojala se od hiljade knjiga i udžbenika. Može se reći da je Društvo bilo kolevka onog što danas zovemo celoživotno obrazovanje, neprocenjivi element stručnog obrazovanja.
Šest i po decenija – vreme je za promene?
– Danas se način rada Hemijskog društva Zrenjanin donekle promenio, prateći promene u svim ostalim segmentima društva. Informacije su svuda oko nas, imamo internet, lako dođemo do informacija.
Problem je sada da naučimo kako da na pravi način vrednujemo izvore tih informacija. Treba razviti osećaj odgovornosti prema životnoj sredini, naučiti se svesnom i odgovornom ponašanju, jer samo tako možemo zaštititi zdravlje i pojedinca i zajednice i obezbediti održivi razvoj. Društvo se trudi da svojim aktivnostima podstakne na razmišljanje, na aktivno delovanje i na kritičko sagledavanje svih elemenata razvoja koje nam nudi nova tehnologija.

Zrenjaninska industrija, ona po kojoj smo se prepoznavali, gotovo da i ne postoji?
– Za rad Društva, danas je pre svega značajno to što nema industrije koja je nekada materijalno i logistički pomagala sve naše aktivnosti. Radeći kroz projekte, danas se uglavnom oslanjamo na sredstva dobijena na konkursima koje raspisuje grad. Projekat „Moj korak u nauku”, na primer, okupio je više od osamdesetoro dece i dvadeset nastavnika. To je neprocenjivo iskustvo i za nas i za decu. Uspeli smo da na učenike osnovnih škola, od prvog do osmog razreda, prenesemo svoju ljubav prema istraživanju i saznavanju. Danas smo često gosti najmlađih u njihovim školama, pružamo im priliku i da urade svoje prve prave laboratorijske eksperimente.

Jubilej je značajan, Društvo hemičara čekaju nove aktivnosti?
– Ovih dana smo u svečanom raspoloženju, zbog pripreme obeležavanja jubileja. Međutim, i dalje nas čeka mnogo posla – da podstaknemo što više ljudi da primete probleme koji nas prate i da adekvatno reaguju na njih: da ne zaborave koliko nam je potrebna ispravna voda za piće, čist vazduh, čista reka, zdrava hrana, da spreče stvaranje divljih deponija, da podstaknu pravilno odlaganje otpada i reciklažu, očuvanje zdravlja zemljišta, da prate i kontrolišu ponašanje proizvodnih pogona i njihov uticaj na životnu sredinu. Hemijsko društvo Zrenjanin kroz svoje aktivnosti trudiće se da doprinese razvoju svesti, znanja, čestitosti, širenju informacija i podsticanju aktivnosti kojima će se ti problemi ublažiti ili rešiti.

MILENA BEČEJAC