MUŽLJANCI NEZADOVOLJNI PREDSTAVLJENOM TRASOM AUTOPUTA BEOGRAD–ZRENJANIN–NOVI SAD

Ako može da ne ide kroz naselje

Jožef Makai iz ulice Oslobođenje na periferiji Mužlje uznemirio se kada je saznao da bi budući autoput Beograd–Zrenjanin–Novi Sad mogao da prelazi preko njegove i kuća njegovih komšija.
– Ovde sam odrastao, sada punim 70 godina. I roditelji su mi ovde stanovali. Hoće da uzmu i bašte od kuća tamo do Begeja. Nama bašte puno znače – priča Jožef Makai.
Da autoput zaista prelazi preko parcela na kojima su domovi stanovnika ulice Oslobođenja, vidi se iz nacrta prostornog plana ove saobraćajnice. Plan se do 25. maja nalazi na javnom uvidu koji je oglasilo Ministarstvo građevine, a može se pogledati na sajtu Grada Zrenjanina.
Čim je uočeno da bi se novi autoput prostirao preko dela naselja Mužlja, Savet tamošnje Mesne zajednice (MZ) pokrenuo je peticiju da se saobraćajnica premesti. Inicijativa nije uperena protiv puta, naglašava predsednik Saveta MZ Ervin Palatinuš.

DVA ZAHTEVA
– Autoput znači prosperitet, Mužljanci su samo za to da autoput ne ide kroz njihova dvorišta i bašte, već da bude malo izmešten od naseljenog mesta, ako je moguće. Dalje od našeg naselja su trstici i močvare u državnoj svojini, ne razumem što nije na tom potezu predviđen put. Možda autori plana nisu bili upućeni. Upravo zbog takvih stvari nadležno ministarstvo traži mišljenje svih građana putem javnog uvida – kaže Ervin Palatinuš.
Mesna zajednica je u peticiji nadležnima predočila dva zahteva.
– Tražimo da se pomenuta trasa autoputa premesti i da zaobilazi Zrenjanin sa severnog dela (kako je i planirano u prvom nacrtu 2020. godine), gde je gustina naseljenih mesta manja i gde put ne bi prolazio blizu porodičnih kuća. Ako se trasa ne može menjati u tolikom opsegu, tražimo da se autoput što više udalji od naseljenih kuća MZ Mužlje, odnosno od ulica Oslobođenje i Kiš Ernea i da se obavezno postavi tzv. zvučni zid i neophodan tampon da bi se vibracije koje prouzrokuju vozila što više ublažile, kako ne bi nastajale naprsline na porodičnim kućama – istakla je MZ u peticiji.
Dodali su i to da se u ovom kraju Mužlje nalaze stare kuće od naboja.

ODSEČENI OD ATARA
Problem sa predstavljenom trasom jeste i taj što bi ona odvojila Mužlju od atara, gde se nalaze njive, farme i vikendice meštana.
– I deo Zrenjaninaca ide kroz mužljanski atar do izletišta i kampova. Zato takođe tražimo da se napravi adekvatan prelaz preko autoputa, ali ne unutar naseljenog mesta – navodi Ervin Palatinuš. Ističe da je važno i pitanje dopremanja građevinskog materijala.
– Da li se namerava da se milioni kubika za autoput dovoze kroz Mužlju ili kroz Bagljaš? Time bi nam bila uništena infrastruktura – upozorava Palatinuš.
Prema njegovim rečima, do sada je peticiju Mesne zajednice potpisalo oko 900 građana, a potpise će prikljupati do subote, nakon čega će peticiju poslati Minitarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture i Gradu Zrenjaninu.
Jozef Makai tvrdi da neće dozvoliti da autoput prođe preko njegove kuće.
– Ne samo ja, već nijedan od komšija. Nećemo da potpišemo i gotovo. Silom ne možeš da oduzimaš – navodi ovaj Mužljanac.
Milana Maričić

  • ZA TO SLUŽI JAVNI UVID
    Zamenik gradonačelnika Saša Santovac je u ponedeljak izjavio da mu je potpuno razumljivo što su građani iz Mužlje veoma zainteresovani za to kuda prolazi trasa autoputa. – Naravno da se na osnovu prvog uvida postavljaju pitanja: da li trasa ulazi uopšte u bašte i da li je preblizu kuća, ali zato postoji javni uvid, što je zakonodavac jasno predvideo. Javni uvid treba da omogući da neko reaguje i da se na osnovu toga nešto izmeni ili nejasnoće razjasne. Do sada nismo dobili primedbu od građana, moguće je da hoćemo ili da je ona direktno upućena Ministarstvu – naveo je Santovac.

Milana Maričić