NA UVIDU JE URBANISTIČKI PROJEKAT NOVE FABRIKE BAZNE HEMIJE KOD NOVOG GROBLJA

Proizvodiće se tributil fosfat

Urbanistički projekat urbanističko arhitektonske razrade lokacija za izgradnju fabrike za proizvodnju tributil fosfata investitora „Green Miles Chemicals” d.o.o. Novi Sad, dat je prošlog petka 24. aprila na javnu prezentaciju, koja će trajati od 4. maja.
Zainteresovana pravna i fizička lica mogu informacije i obaveštenja dobiti elektronskom poštom na adresi mladen.paskulov@grad.zrenjanin.rs i studio.nuova@gmail.com.
Na parceli 15365/135 bila bi izgrađena fabrika hemikalije tributil fosfat (TBT), sa tri linije kapaciteta od po 2.000 tona godišnje.
Proizvodila bi se i hemikalija triizobutil fosfat (TIBP). Površina parcele je dva hektara, od čega bi pod objektima bilo 5.739,32 kvadratna metra. Radi orijentacija dajemo podatak da je lokacija fabrike u široj okolini Novog groblja. Postrojenje će biti povezano na gradsku vodovodnu mrežu u ulici Dr Đorđa Radića.
M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju