NADLEŽNI ODOBRILI PRODAJU IMANJA „BANATSKI DESPOTOVAC” MATIJEVIĆU

U selu strepe zbog nove poslovne politike

U novembru prošle godine imanje „Banatski Despotovac” d.o.o prešlo je u ruke firme „MPZ Agrar dva” iz Novog Sada, koje je u vlasništvu „Matijević grupe”. Komisija za zaštitu konkurencije ovu prodaju je odobrila u februaru 2021. Promena vlasnika farme koja je do sada bila važan poslodavac u Banatskom Despotovcu i koja je pružala podršku seoskim aktivnostima dočekana je sa strepnjom.

ZAKLjUČAN SILOS
Imanje „Banatski Despotovac” osnovano je još 1946. godine kao zadruga, a potom je poslovalo u sklopu kombinata Servo Mihalj. Od 2003. godine bilo je u većinskom vlasništvu porodice Erić koja u Odžacima poseduje poljoprivredna društva „Majs” i „Agrofavorit”. U „Banatskom Despotovcu” d.o.o. pretežno su se bavili ratarskom proizvodnjom, zatim otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda. Zasađene su bile i višnje na površini od 20 hektara, a do oktobra prošle godine na imanju su praktikovali i stočarsku proizvodnju, koja je tada ugašena.
Prodaja imanja, kako se čini, donosi drugačiju poslovnu politiku koja podrazumeva manji broj radnika. Kako saznajemo iz Mesne zajednice (MZ) „Banatski Despotovac”, preko 80 odsto zaposlenih na imanju, pre prodaje, činili su ljudi iz sela. Uprkos tome što obim posla nije smanjen, od oko 40 zaposlenih, sada ih je ostalo dvadesetak, što je veliki gubitak za selo.
– Nakon promene vlasnika polovina je dobila otkaz ili uz otpremninu otišla. Nekoliko njih je bilo pred penzijom koju sada čekaju na birou, a mlađi su primorani da traže druge poslove – kaže Božidar Konjik, predsednik Saveta MZ.
Kako nezvanično saznajemo, imanje je poslednjih godina poslovalo bez poteškoća u radu. Do prodaje je došlo jer je doskorašnji vlasnik odlučio da se fokusira na ostale delatnosti i ulaže u druge oblasti poslovanja.
Prema rečima poljoprivrednika iz Banatskog Despotovca Nebojše Marijanca, nakon dugogodišnje saradnje sa zemljoradnicima iz sela, silos kapaciteta 16 hiljada tona, koji se nalazi u sklopu imanja, više neće vršiti otkup žita. To znači, kaže naš sagovornik, da će meštani biti upućeni ili na drugi silos u selu koji neće moći da primi rod svih poljoprivrednika, ili da će morati da idu u susedna sela. Manji broj otkupnih mesta uticaće i na cenu proizvoda, zaključuje Marijanac.

TRŽIŠTE NIJE UGROŽENO
Novi vlasnici „Banatskog Despotovca” d.o.o. deo su „Matijević grupe” u okviru koje posluje još 80 privrednih društava, a pretežna delatnost „MPZ Agrar dva” jeste gajenje žita (osim pirinča), zatim mahunarki i uljarica.
Na osnovu podataka koje joj je dostavio novi vlasnik, Komisija za zaštitu konkurencije je ocenila da se kupovinom neće narušiti konkurencija na tržištu Srbije, koja se odnosi na ratarsku proizvodnju.
Pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku, Komisija procenjuje da je udeo ciljanog društva („Banatski Despotovac”) na poslednjem relevantnom tržištu oko 0,08 odsto. To znači da je njegovo učestvovanje u proizvodnji poljoprivrednih kultura veoma malo, i da kao takvo ima neznatan uticaj na tržište. Iako je pod kontrolom „MPZ Agrar” i „MPZ Agrar dva” veći broj društava koja imaju istu registrovanu delatnost i smatraju se jednim učesnikom na tržištu, sprovedena koncentracija je u skladu sa zakonom, odlučila je Komisija.

  • IMANJE ZNAČILO CELOM SELU
    Poslednjih godina poljoprivredno dobro „Banatski Despotovac” bilo je oslonac društvenog života u selu. Kako je 2017. godine za „Zrenjanin” izjavio tadašnji direktor imanja Milan Nikolić, te godine zapošljavali su 47 radnika, obrađivali su 1.270 hekatara, a organizovali su proizvodnju na još oko 2.800 hektara. Posedovali su i stado od 200 ovaca. Prema Nikolićevim rečima, nije bilo društvene niti sportske aktivnosti u selu koju nisu pomagali. Između ostalog, pružali su podršku izgradnji pravoslavnog hrama, kao i udruženju žena u organizaciji „Pitijade”.

J. Šormaz