Nagybecskerek Békéscsaba testvérvárosi kapcsolatok

Ötvenéves hagyománya a kapcsolatoknak
Október utolsó napjaiban Békéscsaba vendége volt Nagybecskerek város delegációja, melynek tagja Duško Radišić Nagybecskerek polgármesterének a tanácsosa, Sztojkó József a városi tanács tagja és Puskás János aVajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója voltak .
A látogatás célja a két város ötvenéves kapcsolatának a megünneplése és a jövőbeni kapcsolatok kiépítése voltak. Nagybecskerek és Békéscsaba 1966-ban írtak alá először együttműködési megállapodást. Ezen jubileum kapcsán tartottak megemlékezést Békéscsaba városházának a dísztermében, ahol Szarvas Péter polgármester méltatta a két város félévszázados kapcsolatát, és külön örömmel nyugtázta, hogy az utóbbi években ez a kapcsolat egyre intenzívebb. Békéscsaba polgármestere emléklappal fejezte ki köszönetét Čedomir Janjić Nagybecskerek polgármesterének a kapcsolatok fejlesztése terén tett munkásságáért. A polgármester nevében az elismerést Duško Radišić a delegáció vezetője vette át.
A jubileum kapcsán Szarvas Péter és Duško Radišić a békéscsabai Kossuth téren egy facsemetét ültettek el, amely a két város félévszázados kapcsolatának állít emléket.