Nagybecskerek Város területén vasárnap urnák elé járulnak a polgárok

Helyi közösségi választásokat tartanak

Čedomir Janjić a nagybecskereki képviselő-testület elnöke május 23-ra írta ki a helyi közösségek tanácsára vonatkozó választásokat. Ezzel vasárnap járulnak az urnák elé a nagybecskereki polgárok, hogy a helyi közösségek tanácsait és ellenőrző bizottságainak a tagjait megvállaszák. A szavazóhelyiségek 07.00 óra és 20.00 óra között tartanak nyitva. Ezek a választások igen fontosak, tekintettel arra, hogy a hatalom ezen szintje áll a legközelebb a polgárokhoz és a mindennapi gondjaik megoldása során ezekkel az emberekkel vannak állandó kapcsolatban.
A magyarok lakta helyi közösségek közül Muzslyán, Szentmihályon és Erzsébetlakon a polgárok tanácsot és az ellenőrző bizottság tagjait is választják, míg Lukácsfalván csak az ellenőrző bizottság tagjairól döntenek. Ezekben a helységekben magyar jelöltek is indulnak a választásokon. Minden helyi közösségben csak egy szavazóhelyen lehet leadni a voksokat.
Muzslyán a szavazóhely a Magyar Házban (Magyar kommün utca 42)lesz. A muzslyai polgárok 11 tagú tanács és 3 tagú ellenőrzőbizottság összetételéről döntenek.
Szentmihályon a Kultúrotthonban (Kiss Ferenc utca 119) szavazhatnak a polgárok. Ezen a településen 7 tagú tanácsot és három tagú ellenőrző bizottságot választanak.
Erzsébetlakon a szavazóhely a Testvériség-Egység Általános Iskola épületében lesz (Tito Marasall utca 28). Az erzsébetlakiak a 7 tagú tanács és a három tagú ellenőrző bizottság tagjairól döntenek.
Lukácsfalván a három tagú ellenőrző bizottságot választják meg a polgárok. A lukácsfalvaiak a Helyi Közösség épületében (Tito Marsall 50/a) voksolhatnak.
A polgárok a szavazás alkalmával annyi jelölt nevét karikázzák be, ahány tagot választanak a tanácsba, illetve az ellenőrző bizottságba.