Najugroženiji penzioneri dobiće pomoć opštine

Penzioneri čije je mesečno primanje manje od 15.000 dinara u 2016. godini imaće jednokratnu bespovratnu pomoć opštine Žitište. U skladu sa skupštinskom odlukom, oni su pozvani da do 22. februara dostave zahtev za to, sa dokazima da im pomoć odista i pripada.
Finansijsku pomoć dobiće penzioneri koji primaju penziju manju od 15.000 dinara mesečno, odnosno koji nemaju u vlasništvu više od dva hektara poljoprivrednog zemljišta. Ukoliko u jednom domaćinstvu živi više od jednog penzionera, pravo na pomoć može da ostvari jedan penzioner, osim u slučaju kada zbirni iznos penzija više penzionera iz istog domaćinstva ne prelazi 15.000 dinara. U tom slučaju pravo na pomoć ima onoliko penzionera čiji zbir penzija ne prelazi 15.000 dinara.

L.Z.

Opširnije u štampanom izdanju