NAUKA: Saradnja TF „Mihajlo Pupin” i firme „Konsultir”

Na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu danas je potpisan ugovor o poslovnoj i tehničkoj saradnji i naučno-istraživačkom radu sa firmom „Konsultir” (Consulteer” doo) – Zrenjanin. Ugovor su potpisali prof. dr Dragica Radosav, dekanka Fakulteta i Robert Jenei, direktor i osnivač Konsultira” – Zrenjanin. Potpisivanju ugovora koji obuhvata i stručnu praksu, prisustvovali su i prodekani, dr Dijana Karuović i dr Branko Markoski.

Consulteer” je švajcarska kompanija koja se bavi inovacijama u IT svetu i softverska rešenja čine poslovne odluke lakšim i bržim. Bave se razvojem softvera sa naglaskom na Big Data Applications, Mobile Application Development and Web i Multichannel Solutions. Firma u Zrenjaninu ima deset zaposlenih. Imaju potpisan ugovor i sa Visokom tehničkom školom, a sa Univerzitetom u Lucernu rade na zajedničkom programu.

Zrenjaninski fakultet ima uspešnu saradnju sa kompanijom Levi 9”, odnedavno i sa firmom „Vega” a cilj je da studenti i pre sticanja diplome imaju priliku da budu na stručnoj praksi i da stiču znanja u IT sektoru.
M.B.