Nemzeti gyásznap-az aradi vértanúkra emlékeztünk

Eleméren emlékezett a vajdasági magyarság

Október 6-án nemzeti gyásznapunkon a vajdasági magyarság központi megemlékezését Eleméren a Szent Ágoston templomban rendezték meg. Az idén a járványügyi helyzetre való tekintettel kevesebb számban vettek részt az emlékezők.
A megemlékezés szentmisével kezdődött, melyet Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök celebrált. A szentmise a Himnusz eléneklésével zárult, melyet az Emmanuel Kamarakórus adott elő. Ezt követően a megemlékezés a templomkertben felállított Kiss Ernő mellszobornál folytatódott, ahol Dr. Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete és mgr. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke tartottak megemlékező beszédeket.
Dr. Pintér Attila megemlékező beszédében rámutatott, hogy Október 6-a nem csak a nemzeti gyászról szól, hanem az emlékezésről, és arról, hogy mi magyarok milyen erős nemzet vagyunk. Mindent képesek vagyunk túlélni, s mindezt méltósággal, emelt fővel. Október 6-a a nemzeti büszkeségről is szól.


Mgr. Hajnal Jenő emlékező szavaiban méltatta Magyarország kormányának és miniszterelnökének a nemzetpolitikáját és rámutatott, hogy ennek köszönhetően az aradi obeliszk, a pesti Batthányi örökmécses és az eleméri Szent Ágoston templom és kriptája, nem csak fotók készítéséhez adnak hátteret, hanem az együvé tartozás színhelyei.
Az emlékbeszédeket követően Kiss Ernő szobrának a koszorúzása következet. Az eleméren örök nyugalomra helyezett aradi vértanú emléke előtt a Magyarország belgrádi Nagykövetségének a nevében Dr. Pintér Attila nagykövet és Csallóközi Eszter Magyarország szabadkai Főkonzulátusának főkonzul asszonya helyezték el a kegyelet virágait. A Magyar Nemzeti Tanács koszorúját mgr. Hajnal Jenő a nemzeti tanács elnöke, Jerasz Anikó az MNT végrehajtó bizottságának elnökasszonya és De Negri Ibolya a végrehajtó bizottság tagja helyezték el.
A Vajdasági Magyar Szövetség nevében Pásztor István a VMSZ elnöke és Vicsek Annamária a párt tanácsának elnök asszony koszorúztak. Nagybecskerek Város önkormányzata nevében Sztojkó József a városi tanács tagja helyezte el az emlékezés virágait.
Kiss Ernő mellszobránál többek között a civil szervezetek, lovagrendek, helyi önkormányzatok és politikai pártok képviselői is fejett hajtottak.
Kiss Ernő örök nyughelyénél a templom alagsorában lévő csalási kriptában Dr. Pintér Attila, Pásztor István és mgr. Hajnal Jenő helyeztek el egy koszorút.