NEZADOVOLjSTVO STANARA OBJEKATA ZA SOCIJALNO STANOVANjE U ULICI FRANjE KLUZA

Lavor pod plafon, namet na džep
Deset meseci od useljenja u novoizgrađene stanove za socijalno stanovanje u Ulici Franje Kluza, redakcija našeg lista posetila je porodice koje žive u ovim objektima na obodu grada. Neke od njih useljene su u ove kuće tek pre dva meseca, ali svi skupa ne kriju nezadovoljstvo zbog stanja u kojem se nalaze objekti i okolina. No možda i više od toga muči ih troškovnik njihovog (privremenog) boravka u stanovima.
Sa vrata nam odmah kažu da ne žele da se spominju njihova imena, ali dodaju da imaju mnogo problema koje niko od nadležnih ne rešava, iako su se – kako kažu – žalili brojnim gradskim službama i funkcionerima.
S. KOKAVSKI

Opširnije u štampanom izdanju…