O POLOŽAJU INVALIDA NA PRIJEMU U GRADSKOJ KUĆI POVODOM 3. DECEMBRA

Zajedno u rešavanje problema invalida

Zajedno u rešavanje problema invalida
U Gradskoj upravi u Zrenjaninu uskoro bi trebalo da bude otvorena Kancelarija za osobe sa invaliditetom. Ona bi bila mesto na kojem bi na najbolji način mogli da budu sagledani problemi invalida i potraženi putevi za njihovo rešavanje.
Ovo je dogovoreno na prijemu u Gradskoj kući, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u ponedeljak, 3. decembra, na inicijativu predsednika Udruženja paraplegičara Banata u Zrenjaninu, Nenada Krbavca.
Prijemu su prisustvovali predstavnici gotovo svih uduženja koja okupljaju osobe sa različitim vrstama invaliditeta, a domaćini su bili zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac, pomoćnici Simo Salapura i Duško Radišić i načelnica Odeljenja društvenih delatnosti Gradske uprave Jelena Dragić.
– Otvaranjem takve kancelarije želimo da omogućimo osobama s invaliditetom i njihovim udruženjima da se direktno obraćaju Gradskoj upravi, a preko nje javnim i komunalnim preduzećima i gradskim ustanovama, kako bi se njihovi specifični problemi najbolje sagledali i mogli najefikasnije rešavati – objašnjava Santovac.
Planiramo za tako nešto budžetska sredstva za narednu godinu. Želimo da kancelarija zaista služi nameni i cilju, odnosno da pomaže osobama s invaliditetom u ostvarenju nekih njihovih prava i obezbeđenju uslova za kvalitetniji život.

OPŠTE I POSEBNO
Kako je istaknuto u razgovoru, problemi invalida su zajednički, ali i specifični, u zavisnosti od oblika, kao i stepena invaliditeta – za slabovide, za one koji ne čuju, za osobe sa paraplegijom, mentalno nedovoljno razvijene, invalide rada, invalide rata… Složili su se i da je saradnja sve uspešnija, te da je u proteklom periodu dosta urađeno kako bi invalidi u našem gradu živeli lagodnije. Ali, ostalo je još dosta onoga što bi trebalo uraditi…
– Svi novi javni objekti koji se grade ili oni koji se rekonstruišu moraju da ispunjavaju kriterijume pristupačnosti za osobe s invaliditetom, ali su problem postojeći objekti koji često zahtevaju komplikovana rešenja za pristup, pre svega, osobama u kolicima ili osobama koje se otežano kreću – kaže Saša Santovac. – Nedavno je postavljena pristupna rampa na ulazu u Kulturni centar Zrenjanina, ali su stepenice i u unutrašnjosti objekta i to se mora posebno rešavati. Ovo je samo jedan od primera, kakvih je mnogo, a nedostaje, nažalost, i svest naših sugrađana o tome da nekim svojim činjenjem ili nečinjenjem znatno otežavaju kretanje osoba s invaliditetom.

RAZMENA ISKUSTVA
Udruženja paraplegičara Banata uspešno srađuje sa sličnim udruženjima iz drugih gradova, razmenjuju iskustva, rade zajedničke projekte, a njihovi članovi su poznati i po značajnim sportskim rezultatima. Kancelarija za osobe sa invaliditetom u Vršcu njihov je uzor.
– Kancelarija bi bila neka vrsta „linka” između osoba s invaliditetom i gradske vlasti, a značajno je i formiranje saveza srodnih udruženja osoba s invaliditetom, kako bi zajednički ustanovili prioritete i pokušali da rešavamo najveće problem – kaže predsednik Udruženja Nenad Krbavec. – U tom smislu već godinu dana realizujemo zajednički projekat sa više gradova, kroz koji možemo da ustanovimo probleme, ali i uvidimo pozitivna iskustva i ideje koje su primenjene u drugim sredinama.
Nenad Vukelić je na čelu Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih, u kojem je oko 330 članova.
– Saradnja sa Gradskom upravom iz godine u godinu sve bolja – kaže Vukelić. – Za nas najveći problemi nastaju prilikom kretanja ulicama koje nisu renovirane, raskrsnicama koje nisu zvučno semaforizovane ili nemaju nikakav semafor, a stalni problem su i finansije, što pokušavamo, u saradnji s gradom, da dovedemo na neki razuman nivo da bi organizacija mogla da funkcioniše normalno i da budemo u mogućnosti da angažujemo sve slepe i slabovide da budu ravnopravni s ostalim građanima, da se uključe u društvo i savladaju sve veštine samostalnog kretanja korišćenja različitih uređaja, opismenjavanja, školovanja.

  • FINANSIJE
    Kako je istakao Saša Santovac, problem su i finansije…
    – Neka udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom, zbog prirode invaliditeta članova i njihovih potreba, moraju da imaju plaćenog sekretara – ukazao je Santovac. – Problem je i plaćanja zakupa – kada dobijete sredstva vi nam ih vraćate, putem plaćanje kirije, što je pomalo apsurd. Ali, nemojte da se opterećujete kirijom. To ćemo u najskorije vreme da rešimo. Sigurno zbog dugova zakupa ni jednom uduženju neće biti uskraćen rad.

TEKST I FOTO: Branka Jajić