OD DANAS: Centralna apoteka radi 24 časa

Apoteka u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, koju građani znaju kao „centralna“, od danas radi 24 časa dnevno. Ova apoteka u numeraciji Apoteke Janković Novi Sad, koja je preuzela objekte Apoteke Zrenjanin, nosi broj 99.

Kako saznajemo, ispunjene su sve intencije ugovora o koncesiji između Zdravstvene ustanove Apoteka Janković Novi Sad i Grada Zrenjanina, koji je stupio na snagu sredinom maja. Poboljšan je asortiman lekova, sačuvana su radna mesta i zarade zaposlenih. Radi se na renoviranju apoteke u MZ „Šumica“ i devet sela na području grada Zrenjanina.

Koncesija važi 15 godina, koncesiona naknada utvrđena je na nivou od 840.700 i godišnju naknadu od 120.000 evra.

M. S-n.