ODBORNICI U PETAK USVOJILI PRVI OVOGODIŠNJI REBALANS BUDŽETA

Više novca za nastavak radova

Kako bi se završila započeta ulaganja u infrastrukturu, navode nadležni, Odluka o budžetu za 2023. pretrpeće izmene. Planirano je da prihodi budu veći za oko 15 odsto, a rashodi za približno 12 odsto. U pitanju je najvažnija tačka o kojoj odlučuje Skupština u petak, 23. juna.
Naime, u decembru su bili zacrtani prihodi i primanja za ovu godinu u iznosu od 5,5 milijardi dinara, a rashodi od 6,2 milijarde. Sada su planirani prihodi povećani na 6,4 milijarde, a rashodi na 7 milijardi. Prvobitni deficit od 696,6 miliona projektovan je na 614 miliona dinara.

REPUBLIKA DAJE ZA DEPONIJU
Izmene i dopune Odluke o budžetu obrazložene su time da moraju biti obuhvaćene donacije i novac od viših nivoa vlasti, a koji je namenjen za različite projekte. Takođe se navodi da je potreban završetak finansiranja započetih investicija, za koje se Grad zadužio 2021. godine u iznosu od 491,4 miliona dinara.
Predviđeno je da će u kasu stići više novca od poreza na dohodak (za 12 odsto), na dobra i usluge (oko 6 odsto), kao i od prodaje zemljišta (za 50 odsto).
Transferi od drugih nivoa vlasti biće uvećani za skoro 200 odsto. Predviđenih 205,4 miliona „skočiće” na 608,6 miliona. Deo republičkih para biće utrošen, kako se navodi, „Za jedinstveni, novi obrazovni dizajn” (1,4 miliona), dok glavnina odlazi za prvu fazu sanacije i zatvaranja deponije – 203 miliona. Za programe upravljanja specijalnim rezervatima prirode „Carska bara” i „Ritovi donjeg Potisja” namenjeno je 6,8 miliona dinara. Nastavak obnove zelenila u Karađorđevom parku koštaće 2,3 miliona dinara.
Najviše novca od Pokrajine preusmeriće se za predškolski program (9 miliona), kao i za prevoz srednjoškolaca (8,6 miliona). Za aktivnosti „Rezervata prirode” spremno je 3, a 1,6 miliona za organizaciju manifestacije „Evropsko selo”. Poseban, kapitalan iznos od 170 miliona Pokrajina će dati za dugoočekivani završetak radova na rekonstrukciji Gradskog stadiona.

RASHODI: ATARSKI PUTEVI, VRTIĆI, VIDEO-NADZOR
Primetan je rast troškova specijalizovanih usluga za 40 odsto, a osnov toga je ugovor Grada sa Ministarstvom zaštite životne sredine o sanaciji i zatvaranju gradske deponije. Navodi se da je Ministarstvo obezbedilo 202 miliona dinara, a Grad 50,7 miliona. Finansiranje uklanjanja divljih deponija po selima i u poljoprivrednim reonima povećalo je rashode za 50 miliona dinara. Stavka „tekuće popravke i održavanja” uvećana je 10,5 odsto i sada iznosi 640 miliona dinara. To će se koristiti za: uređene atarskih puteva, održavanje trotoara/biciklističkih staza, mostova i puteva, sanaciju havarija na kanalizaciji i krečenje i sređivanje fasade Srpske zadružne banke (nekadašnjeg Doma sindikata).
Iz stavke „donacije, dotacije i transferi” vidi se da će se više novca dati za otvaranje novih vrtićkih grupa po selima, zatim za održavanje škola, nabavku udžbenika, jubilarne nagrade zaposlenima.
Za „zgrade i građevinske objekte” je izdvojeno 125 miliona više nego što je predviđeno, a utrošiće se na već pomenuti stadion i druge nekretnine u vlasništvu grada. Sa druge strane, ova stavka predviđa smanjanje izdvajanja za održavanje saobraćajne infrastrukture i upravljanje građevinskim zemljištem.

Grad planira i da zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku nadogradi postojeći sistem video-nadzora. Biće postavljen na magistrali (raskrsnica Bulevara Milutina Milankovića, Nemanjine ulice i Karađorđevog trga). Za tu namenu prvobitno je planirano oko 104 miliona, a sada se traži povećanje na 111 miliona dinara.
Kada je reč o ostalim tačkama dnevnog reda, mahom će se odlučivati o izmenama i dopunama planova poslovanja javnih preduzeća i ustanova kulture, što je posledica budžetskog rebalansa.
– To je najočiglednije u slučaju JKP „Vodovod i kanalizacija” radi omogućavanja izgradnje nove vodovodne mreže i bušenja bunara kako bi se obezbedili uslovi da fabrika vode dobija dovoljan kapacitet vode. Takođe, izlazi se u susret ustanovama kulture jer se uvažavaju njihovi određeni zahtevi iz prethodnog perioda – rekao je zamenik gradonačelnika Saša Santovac nakon sednice Gradskog veća.

Miroslava Malbaški

  • UMESTO VUKIĆA KOVAČEVIĆ
    Pred odbornicima će se naći potvrda mandata Marku Kovačeviću. One će naslediti Sinišu Vukića koji je podneo ostavku 22. marta. Iz odluke se vidi da je prvi koji je trebalo da ga zameni Dejan Purkov, koji je to odbio. Sledeći na listi (SNS) je Aleksandar Martinov, koji je uradio isto. U obrazloženju se navodi da je Purkov likvidacioni upravnik, a Martinov je v.d. direktora JP „Pijace i parkinzi”.