ODOBRENI MILIONI ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE

Gradsko veće Zrenjanina proglasilo je danas Odluku o uvođenju samodoprinosa u mesnim zajednicama Klek i Lazarevo-Zlatica u narednih deset odnosno 5 godina. Usvojena je ocena da je gradska uprava u prošloj godini povećani obim posla obavila sa manjim brojem radnika, ukupno njih 301 na neodređeno vreme.
Usvojeni su planovi detalje regulacije mesnih zajednica Mužlja i Bolnica Berbersko.
Usvojeni su Izveštaji o radu Gradskog štaba za elementarne nepogode i Komunalne policije u prošloj i planovi za 2016. godinu.
Narodnom muzeju je iz sredstava budžetske rezerve odobreno milion i 730 hiljada dinara za otpremnine dvoje radnika koji do penzije imaju još dve godine. Narodnom pozorištu „Toša Jovanović“ odobreno je 420 hiljada dinara za jubilarne nagrade za petoro zaposlenih. Turističkom centru Zrenjanin odobreno je korišćenje 450.000 dinara za kvalitetniji nastup na Sajmu turizma u Beogradu.
M. S-n.