OLAKŠICE ZA SUGRAĐANE KOJI ZAKASNE SA UPLATOM POREZA

Namet se platiti mora

Porez na imovinu se plaća u četiri godišnje rate u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema utvrđenom redosledu dospeća. Obveznici su građani, preduzetnici, pravna lica, a lokalne samouprave su te koje prikupljaju porez.
Šefica Odseka lokalne poreske administracije za Grad Zrenjanin Nikolina Šerfeze je za televiziju „Santos”objasnila kako funkcioniše plaćanje rata.
– Druga rata dospeva do 15. maja, treća do 14. avgusta, a četvrta se plaća do 14. novembra – kaže Šerfeze uz napomenu da prva rata dospeva na naplatu sredinom februara.

KAMATA NA DUGOVANJA
Mnoge zanima šta se dešava kada se obaveza ne plati na vreme.
– Od 15. februara kreće da se obračunava kamata na neplaćenu ratu prvog kvartala. Obaveza za prvi kvartal je ista kao i za poslednji kvartal prethodne godine, za fizička i pravna lica. Za sve one koji nisu uplatili do 14. februara kreće da se obračunava kamata koja na godišnjem nivou iznosi 12,5% – naglasila je Šerfeze.
Šefica Odseka lokalne poreske administracije je objasnila da Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji kaže da svi oni koji ne izmire svoje kvartalne obaveze definisane rešenjem, dobijaju opomenu od svojih opštinskih ekspozitura o svom dugu.
Poreska uprava ima pravo na prinudnu naplatu ukoliko se ne izmire obaveze i nakon opomena.
– Radimo kontinuiranu prinudnu naplatu. Prvo se dostavljaju opomene, nakon toga rešenje o izvršenju, rešenje o blokadi računa, a radimo i upis u hipoteke za one koji ne izvršavaju blagovremeno plaćanje – objašnjava Nikolina Šerfeze.

MOGUĆNOST REPROGRAMA
Postoji rešenje ukoliko se dogodi da se nagomila dospela obaveza.
– Dešava se da iznos dugovanja bude veći i da određenim obveznicima predstavlja veliko opterećenje. Zakonski postoji mogućnost da se podnese zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga ili reprograma. U slučaju da poreski obveznici podnesu zahtev na propisanom obrascu i poreski organ im odobri reprogram, oni dobijaju tačan raspored mesečnih rata. Ukoliko ispoštuju dinamiku plaćanja tih rata i svoje redovne rate, otpisuje im se 50 odsto kamate koja je ušla u reprogram i to ume da bude veoma značajno za veći deo obveznika – istakla je Šerfeze za TV „Santos”.
Za ovu godinu prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu u Zrenjaninu kreću se za građevinsko zemljište od 4.088 dinara u prvoj do 288 dinara u petoj zoni.

CENE PO KVADRATU
Cene poljoprivrednog zemljišta su u rasponu od 115,40 do 102 dinara. Iznos kvadratnog metra stana u prvoj zoni je 84.143, a 23.628 onog u petoj.
Cene kuća se kreću od 48.016 dinara u prvoj do 11.206 u drugoj zoni. Kvadratni metar poslovnih zgrada u proseku košta od 65.207 do 29.873 dinara. Kada je reč o garažama i pomoćnim objektima, cena kvadratnog metra se kreće od 28.696 do 4.040 dinara.

M.Solarov