RADI SE NOVI STRATEŠKI DOKUMENT ZRENJANINA DO 2030. GODINE

Za maj najavljen dijalog sa građanima

Počele su pripreme za izradu Plana razvoja Grada Zrenjanina za period 2022–2030, prenosi gradski sajt. O tome su u četvrtak, 28. aprila, razgovarali gradonačelnik Simo Salapura, njegovi saradnici i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, sugrađanin dr Dejan Molnar. On je direktor Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN), čiji je osnivač Ekonomski fakultet, a kojoj je poverena izrada Plana razvoja.
Sastanku su, pored gradonačelnika Salapure i profesora Molnara, prisustvovali i zamenik gradonačelnika Saša Santovac, pomoćnice Stojanka Cica Vučković i Snežana Vučurević, načelnik Gradske uprave Miloš Korolija, načelnica Odeljenja za privredu Jelena Travar Miljević, direktor Regionalne privredne komore Predrag Stankov i koordinatorka Odseka za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Olivera Radić.
Plan će definisati strateške oblasti i ciljeve za razvoj Zrenjanina, kao i mere za njihovo ostvarivanje. Kako se navodi na gradskom sajtu, određeno je pet ključnih oblasti: ekonomija, investicije i privredni razvoj; zelena agenda (ekologija, odnosno koncept zelenog grada); društveni razvoj; razvoj infrastrukture (saobraćajne, komunalne, digitalne); zatim segment upravljanja u javnom sektoru (kvalitet institucija – „pametna uprava”). Najpre će se analizirati postojeće stanje Grada i trendovi od 2015. godine, naveo je dr Molnar.

– Drugi paralelan, najvaž- niji proces jeste metodologija izrade Plana, koja će se zasnivati na „javno-privatnim dijalozima”. Vodiće ih Grad i FREN sa građanima, privredom, mesnim zajednicama i drugim zainteresovanim stranama kako bi se odredili prioriteti i mere za njihovo sprovođenje – objašnjava profesor Univerziteta.
Po njegovim rečima, tokom maja i juna obaviće se javno-privatni dijalozi, da bi nakon toga usledila izrada prve verzije Plana, koja će biti data na uvid javnosti. Usvajanje Plana razvoja grada trebalo bi da se nađe na dnevnom redu jedne od prvih sednica gradske Skupštine nakon letnje pauze.
Prethodna Strategija održivog razvoja Grada odnosila se na period 2014–2020. Sačinile su je radne grupe Grada, uz tehničku podršku Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj „Banat”. Za primenu ovog plana bilo je zaduženo Gradsko veće, kome je Odsek za lokalno-ekonomski razvoj i investicije trebalo da šalje izveštaje o sprovođenju.

M.M.

Foto: Grad Zrenjanin

  • CILJEVI PROŠLOG PLANA NEREŠENI
    Prethodna Strategija razvoja Grada (2014–2020) predviđala je 10 prioritetnih projekata za Zrenjanin: unapređenje kvaliteta pijaće vode; rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u gradu i selima; izgradnju regionalne deponije sa reciklažnim centrom; unapređenje kvaliteta i kapaciteta industrijskih i slobodnih zona; unapređenje agrarne infrastrukture i sistema odbrane od elementarnih nepogoda; izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda; rekonstrukciju i izgradnju puteva u gradu i selima; povećanje stepena prerade (finalizacije) poljoprivrednih proizvoda; razvoj instrumenata populacione politike i aktivnosti na zaštiti porodica sa malom decom i razvoj novih koncepata obrazovanja i vaspitanja.
  • ZSF: KOMUNALNI PROBLEMI, A NE BESMISLENI PLANOVI
    Kakvog smisla ima donošenje pomenutih strateških dokumenata, kada ih se do sada niko nije pridržavao, pitaju u udruženju Zrenjaninski socijalni forum (ZSF).
    – Odluke o gradnji infrstrukturnih objekata donose se u Beogradu, a zrenjaninska Skupština ih samo potvrđuje. Bilo bi bolje da se gradski čelnici bave rešavanjem ključnih komunalnih problema umesto što gube vreme i novac na proizvodnju besmislenih planova. Da li razmišljaju o tome kako će funkcionisati daljinsko grejanje u sledećoj sezoni, kada cena gasa bude drastično veća? Još uvek nije saopšteno kako će biti rešen problem vode za piće. Da stvar bude još gora, procenjuje se da će potrošnja vode biti povećana za 20 posto kad „Linglong” počne sa radom. Od ranije je poznato da se na izvorištima u Zrenjaninu beleži pad nivoa izdani koji je posledica veoma sporog obnavljanja rezervi vode – poručuju u ZSF.