OPŠTE INFORMACIJE O IZBORIMA: Vreme glasanja, objavljivanje rezultata, slanje prigovora

Zrenjaninci sutra glasaju za izbor poslanika u republičkom i pokrajinskom parlamentu, kao i za izbor odbornika u gradskoj skupštini. Glasa se na 70 biračkih mesta, koja se otvaraju u 7, a zatvaraju u 20 časova. Ukupan broj birača u Zrenjaninu je 102.942, a konačan broj u Srbiji je 6.584.376.

Na glasačkom listiću za izbor republičkih poslanika nalaze se 21 stranka, koalicija ili grupa građana. Na izborima za Skupštinu AP Vojvodine učestvuje devet lista, a na izboru za odbornike deset lista.

Republička izborna komisija objavljuje konačne rezultate izbora u „Službenom glasniku Republike Srbije” najkasnije 25. juna u 20 časova.

Što se tiče zaštite izbornog prava, mogu se podneti prigovori na tok glasanja tokom izbornog dana. Svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) podnese prigovor zbog povrede izbornog prava u roku od 24 časa od kada je učinjen propust. RIK prigovor rešava u roku od 48 sati, pa ukoliko ga usvoji, poništiće osporenu odluku ili radnju, navodi se na sajtu CRTE (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost).

Protiv svakog rešenja Republičke izborne komisije donetog po prigovoru može se izjaviti žalba Upravnom sudu koji, ako usvoji žalbu, poništava izbore i oni se moraju ponoviti najdocnije za deset dana.

Za davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, koje se često naziva „kupovinom glasova”, može se krivična prijava podneti nadležnom javnom tužilaštvu, a to je Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu.

Ukoliko se prijava podnese policiji ili tužilaštvu koje nije nadležno, oni su dužni da tu prijavu proslede nadležnom tužilaštvu. Nepravilnosti u kampanji, kao i kupovina glasova može se prijaviti i CRTA Posmatračkoj misiji putem sajta, imejla prijavi@crta.rs ili telefonskog broja 063591115.

Više informacija o sprovođenju izbora može se naći na sajtu: https://crta.rs/qa/

M.M.