OSNOVNI SUD U ZRENJANINU: Počeo pilot projekat „Unapređenje efikasnosti pravosuđa”

Prvi pilot sud od 20 izabranih sudova u državi, na kojem danas počinje implementacija formule za vrednovanje predmeta po težini je Osnovni sud u Zrenjaninu, koji je odabran zbog izuzetnog rada i uređene organizacije uprave, sudija, pisarnice. Formulu je usvojila Radna grupa koju je osnovao Visoki savet sudstva, 31. marta ove godine, a 10. maja, usvojila je predlog formule za vrednovanje predmeta po težini, koju je izradio tim u okviru projekta IPA 2012 Unapređenje efikasnosti pravosuđa”, nakon višemesečne analize predmeta u osnovnim i višim sudovima, koje je odredio Visoki savet sudstva.

– Formula za vrednovanje predmeta po težini je aktivnost koja je predviđena nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa, akcionim planom koji prati nacionalnu strategiju za reformu pravosuđa i akcionim planom za poglavlje 23. Zadatak formule jeste da u skladu sa sudskim poslovnikom, članovima 49 i 51, dodeljuje predmete sudijama u rad podjednako, u smislu broja i težine predmeta – istakao je Zlatoje Ankić, predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu.

Prema njegovim rečima, ideja formule je da se poštuje pravo na prirodnog sudiju, a formulu će koristiti putem algoritma u okviru AVP aplikacije (elektronski upisnik za dodelu predmeta), tako da je ovo smatra jednom od mera za unapređenje efikasnosti rada svih sudija, kao i vrlo značajnom antikoruptivnom merom.

Projekat Unapređenje efikasnosti pravosuđa” finansira Evropska unija, a sprovodi ga Britanski savet sa konzorcionim partnerima. Projekat traje dve godine, a vrednost je 3,8 miliona eura, koji sarađuje sa Ministarstvom pravde, Vrhovnim kasacionim sudom, Visokim savetom sudstva, Državnim većem tužioca, Republičkim javnim tužilaštvom i Pravosudnom akademijom. Sve ove aktivnosti propraćene su treninzima u koordinaciji i saradnji sa Pravosudnom akademijom.

I.I.

Opšrinije u štampanom izdanju