OTKRIVAMO: KOLIKO IZNOSE NAKNADE ZA RAD I TROŠKOVE LIKVIDACIONIH UPRAVNIKA

Uprava Grada „odrešila kesu”
Javnom pravobraniocu Grada Zrenjanina mr Goranu Rakiću je, po rešenjima Privrednog suda, Grad Zrenjanin isplatio po 120.562 dinara za naknadu za rad, kao i naknade svih troškova koje je imao u toku sprovođenja likvidacije javnih preduzeća „Turistički centar grada Zrenjanina” i „Rezervati prirode” za četiri meseca – maj, jun, jul i avgust ove godine (ukupno 482.248 dinara), potvrdili su iz Gradske uprave.
Sa druge strane, likvidacionom upravniku Željku Babiću koji je radio na procesu gašenja „Radija Zrenjanin” su za tri meseca – maj, jun i jul, takođe isplaćene naknade za rad i sve troškove u iznosu od po 60.281 dinar, što je za taj period iznosi 180.843 dinara.
Podsetimo, prva od tih isplata Rakiću bila je u januaru kada je dobio 120.562 dinara za „Rezervate prirode” i „Turistički centar”. Početkom februara iz budžeta Grada Zrenjanina isplaćena mu je naknada za JP „Radio Zrenjanin”, iako nije jasno zašto, jer je tu likvidaciju, u to vreme, vodio Željko Babić, kojeg je Skupština Grada Zrenjanina imenovala za likvidacionog upravnika posle odluke Agencije za borbu protiv korupcije da bi Rakić bio u sukobu interesa ako bi vodio „gašenje” tog preduzeća.
Ipak, u odgovoru koji je našoj redakciji dostavila Marija Dimitrijević iz službe Skupštine Grada, navodi se da je novac isplaćen na osnovu rešenja Privrednog suda u Zrenjaninu. Februara meseca isplaćen je novac (120.562 dinara) za posao likvidatora u „Rezervatima” i „Turističkom centru”, a u martu 147.688 RSD za sva tri preduzeća. Krajem aprila je iz gradske kase isplaćeno još 120.562 dinara.

  • VIŠE OD POLA MILIONA DINARA
    Likvidacionim upravnicima mr Goranu Rakiću i Željku Babiću je Gradska uprava isplatila ukupno 723.372 dinara za naknadu za rad, kao i naknade svih troškova.

I. Isakov