ZA KONSULTANTSKE USLUGE OD ZZ „POLET” TRAŽILI 120 HILJADA EVRA

Presuđeno je u korist tužene strane
Zemljoradnička zadruga (ZZ) „Polet” iz Aleksandrova neće morati da plati 16,7 miliona dinara „Godel consulting-u”, odluka je Vrhovnog suda. Ova pravosudna institucija je kao neosnovan okarakterisala zahtev tužioca (konsultantske firme) za reviziju. Time je potvrđena presuda Privrednog apelacionog suda koji ima stav da je tuženi (Zadruga) ispunio ugovorne obaveze.

NEOSNOVAN RAČUN
Kako se u obrazloženju navodi, sa firmom „Godel consulting” ZZ „Polet” zaključila je ugovor 2014. godine. Između ostalog, tim dokumentom su se dve strane usaglasile da pokrenu proces kako bi zemljište u društvenoj svojini upisali u javnim knjigama kao zadružno. Nakon okončanja ugovorene aktivnosti, konsultantu bi pripala nagrada u iznosu od dva odsto tržišne vrednosti zemljišta.
– Kada je na snagu stupio Zakon o zadrugama, 2016. godine, zahtev su zajedno sastavili tužilac i tuženi. Služba za katastar nepokretnosti Nova Crnja je tada dozvolila upis zadružne svojine u listu nepokretnosti – navodi se u Dokumentu.
ZZ „Polet” je nakon završetka procesa raskinula ugovor sa preduzećem „Godel consulting” koje je potom Zadruzi iz Aleksandrova ispostavilo račun za usluge na iznos od 120.161 evro. Međutim, navedeni poljoprivredni kolektiv ga je osporio kao neosnovan, navodeći da su sva dugovanja izmirena.
Odlučujući o tom slučaju Privredni sud u Zrenjaninu zauzeo je stav da je tužilac preduzeo sve potrebne aktivnosti radi prevoda nepokretnosti iz društvene u zadružnu svojinu. Zbog toga je odlučio da Zadruga mora da isplati više od 38.000 evra za obavljene poslove koji su predviđeni Aneksom ugovora.

UGOVOR NEMOGUĆ I NEDOPUŠTEN
Presudu Privrednog suda preinačio je Privredni apelacioni sud u Beogradu. Ovo sudsko telo odbilo je tužbeni zahtev, jer je zaključio da je na osnovu Zakona o zadrugama (koji je bio na snazi u vreme zaključenja ugovora i aneksa među parničnim strankama) predmet obaveze tužioca ugovoren Aneksom nemoguć i nedopušten.
– Zadruga koja koristi imovinu evidentiranu kao društvena svojina ne može da donosi odluke o njenom raspolaganju bez prethodne saglasnosti Agencije za privatizaciju – istaknuto je u presudi Privrednog apelacionog suda.
Drugostepeni organ smatra da je ugovaranje usluga kojima bi konsultantska firma izdejstvovala upis u katastar zemljišta u društvenoj svojini kao zadružnog, bez sprovođenja postupka privatizacije – nedopušteno. Iz tog razloga se radi o ništavoj odredbi ugovora. Osim toga, utvrdio je da su usluge koje je tužilac obavio obuhvaćene ugovorom, kao i da je tuženi ispunio obaveze.

KONSULTANT NIJE PODEO ZAHTEV
Odlučujući o žalbi tužioca, Vrhovni sud je odluku drugostepenog suda ocenio kao pravilnu, ali iz drugih razloga. Kako se u presudi navodi, iz utvrđenog činjeničnog stanja ne proizilazi da je tužilac preduzeo poslove u svoje ime. Naprotiv, zaključuje se da je do upisa zadružne svojine na nepokretnostima došlo po zahtevima koje je podneo tuženi. To je učinjeno nakon stupanja na snagu Zakona o zadrugama u 2016. godini. Zahteve je sačinio zastupnik tužioca uz pomoć sekretara tuženog.
– Ove radnje „Godel consulting-a” po shvatanju Vrhovnog suda ne mogu se smatrati poslovima koji su rezultirali prevođenjem nepokretnosti iz društvene svojine i upisom u svojinu tuženog, posebno ne u uslovima u kojima su ugovorene obaveze tužioca – stav je Vrhovnog suda.
Kako se navodi u obrazloženju, učešće u sastavljanju zakonom predviđenih zahteva za upis zadružne svojine na nepokretnostima ne može se smatrati izvršenjem naloga ugovorenom u drugačijim zakonskim uslovima, i svakako ne aktivnostima potrebnim za prevođenja nepokretnosti iz društvene u svojinu tuženog.

J. Šormaz