ISTRAŽIVALI SMO: KAKO JE POSLOVALA KINESKA FABRIKA GUMA DO SADA

Mnogo su uložili, ali su se dosta i zadužili

Proizvođač automobilskih pneumatika „Linglong” ne izaziva kontroverze samo kad je zaštita životne sredine u pitanju, već to čini i u drugim životnim aspektima. Svedoci smo da je proteklu nedelju obeležio protest nezadovoljnih radnika firme „Alfa tehniks” iz Svilajnca ispred kineske fabrike. Njih oko 150 je prošlog utorka po kiši blokiralo ulaz na gradilište pomenute kompanije. Naveli su da im „Linglong” duguje 5,5 miliona evra za isporučene čelične konstrukcije i da su spremni da tu ostanu sve dok im se ne isplate pare. Blokada je obustavljena nekoliko dana kasnije, u petak, 26. avgusta, nakon što je postignut dogovor o dinamici izmirenja obaveza.

NOVI UGOVORI
Direktor srpske firme Dragoljub Radulović je u četvrtak posle podne pozvan na sastanak u Vladu Srbije, kojem su prisustvovali premijerka, savetnik predsednika Srbije i predsednik Opštine Svilajnac, prenela je televizija „N1”.
Radulović je nakon toga izjavio da su dobili garancije da će sa glavnim podizvođačem radova „Čajna enerdži grupom” (CEEC TEPC) biti potpisani novi aneksi ugovora. Potom da će od ove nedelje na račun njegove firme biti prebačen novac za zaostale zarade (2,1 milion evra), kao i dodatna sredstva kako bi domaće preduzeće moglo da nastavi s proizvodnjom.
Podsećamo da je televizija „N1” došla do dopisa kineske kompanije preduzeću iz Svilajnca, poslatog uoči protesta. Poručila je da sa njima nije sklopila nijedan ugovor, te da prema njoj nemaju nikakva dugovanja. U dopisu su naveli i da je pomenuta firma zaključila ugovor sa CEEC TEPC, kojoj izmiruju sve obaveze i da su im izneli „logičan predlog” za rešavanje spora. „Linglong” je savetovao radnicima „Alfa tehniksa” da odustanu od skupa, jer se tako može samo produbiti konflikt. Takođe su zapretili da bi takva vrsta izražavanja nezadovoljstva mogla narušiti trgovinske i ekonomske odnose Srbije i Kine.

ČETIRI ZAJMA
Međutim, direktor „Alfa tehniksa” tvrdi da postoji još dosta preduzeća koja je „Linglong” oštetio. Kako bismo ispitali poslovne mogućnosti i finansijski položaj kineske fabrike, analizirali smo njene finansijske izveštaje.
„Linglong” se za dve godine, od kraja 2019. do kraja 2021. dugoročno zadužio za 190 miliona evra. Tokom prošle godine uzeo je četiri kredita u inostranstvu (od povezanih lica). U 2021. godini rastu i obaveze iz redovnog poslovanja, odnosno prema domaćim i inostranim dobavljačima (odnosno firmama koje su „Linglongu” isporučile određenu robu i usluge). Ta su se dugovanja, prema različitim preduzećima, posebno nagomilala u toku 2021. u odnosu na 2020. godinu.
Na kraju 2020. obaveze prema dobavljačima su iznosile 69.000 evra, a godinu dana kasnije (na dan 31.12.2021.) čak 240 miliona evra. Interesantan podatak je da od tog iznosa na dobavljače u zemlji otpada čak 167 miliona evra (70 odsto ukupnih obaveza iz poslovanja).
Takođe, uočava se i bilansna pozicija „ostale kratkoročne obaveze”, odnosno „obaveze za zarade i naknade zarada” koja je na kraju prošle godine iznosila oko 604.000 evra (pri čemu je preduzeće imalo 784 zaposlena radnika). Dr Dejan Molnar, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ističe da: „iako mi ne možemo znati kakva je tačna priroda ovih obaveza i prema kojim pojedincima, možemo pretpostaviti da je prosečna zarada oko 770 evra po zaposlenom u bruto izrazu (sa pripadajućim porezima i doprinosima)”.
Iz javno dostupnih bilansa uspeha vidimo da je firma ostvarivala iz godine u godinu gubitke što je očekivano u periodu kada preduzeće investira, odnosno ima izdatke i troškove. Ne ostvaruje prihode jer još uvek nije počela sa proizvodnjom i prodajom svojih proizvoda, ističe naš sagovornik.

ULAGANJA U OPREMU
– U 2021. „Linglong” je jedino od države dobio subvencije u iznosu od 218.669.000 dinara (1,8 miliona evra) za realizaciju investicionog projekta, koji se odnosi na izgradnju fabrike. Od njenog osnivanja, 2018. godine, čelnici kompanije isticali su da će uložiti 800 miliona evra u opremu i mašine. Uvidom u bilans stanja, može se zaključiti da je od 2018. do 31. decembra 2021. u nekretnine, opremu i mašine uloženo oko 734,4 miliona evra, što je približno cifri kojom se u javnosti licitiralo da će biti vrednost njihovog ulaganja – objašnjava dr Molnar.
Sa ulaganjima se dinamiziralo i zapošljavanje radnika. Pre tri godine (2019) prosečan broj zaposlenih bio je svega tri. U toku naredne godine (2020) taj broj je iznosio 140, da bi se na kraju 2021. godine povećao na 784. Za prvih godinu dana postojanja fabrike, bruto troškovi zarada iznosili su 103 hiljade evra. U 2020. troškovi zarada dostigli su iznos od 1,6 miliona evra, a u toku 2021. iznos od blizu pet miliona evra.
Bruto izdaci po zaposlenom sa pripadajućim porezima i doprinosima iznosili su 2.800 evra 2019. godine. Naredne su bili 952 evra, a 2021. svega 520 evra. Kako je rastao broj zaposlenih, tako je prosečna zarada opadala.
– Kada dođe do ovakvog pada bruto izdataka po zaposlenom za zarade, to obično znači da se u dobroj meri zapošljavala niže kvalifikovana radna snaga – konstatovao je naš sagovornik.

Iva Isakov

Foto: Miroslava Pudar (,,Danas,,) i arhiva lista ,,Zrenjanin,,

  • KO SU ZAPOSLENI U FABRICI
    Kineska kompanija je tokom prošle godine imala 784 radnika. Od tog broja najviše osoba je zaposleno sa srednjom stručnom spremom (469). Fakultetsku diplomu ima 202 radnika. Sa višom školom angažovano je njih 99, dok je kvalifikovanih radnika 14. Starosna struktura je sledeća: najviše radnika (302) je starosti do 40 godina. Do 30 godina ima 285 zaposlenih, pedesetogodišnjaka je 180, a najmanje šezdesetogodišnjaka – 17.