VRHOVNI KASACIONI SUD ODBIO ZAHTEVE ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI BRANILACA IZ ZRENJANINA

Sugrađanin zbog prodaje marihuane ide u zatvor

Zrenjaninski Viši sud je 25. februara ove godine oglasio krivim M.D. zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri godine. U kaznu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 25. aprila do 4. juna 2018. godine i od 2. septembra do 2. decembra 2020. godine. Presuda je postala pravosnažna kada ju je potvrdio Apelacioni sud u Novom Sadu 21. juna, čime su odbijene žalbe višeg javnog tužioca u Zrenjaninu i branilaca okrivljenog.
Istom presudom od okrivljenog su oduzeti predmeti, a koje je policija privremeno oduzela 25. aprila 2018. godine i određeno je da se po pravnosnažnosti unište. Okrivljeni je obavezan da plati sudu sudski paušal u iznosu od 10.000 dinara, kao i da plati Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu i sudu sve troškove krivičnog postupka čija visina će biti opredeljena posebnim rešenjem.

POVREDA KRIVIČNOG POSTUPKA
Protiv pravosnažne presude advokati, koji su zastupali M.D, podneli su zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom kasacionom sudu. Predložili su da Vrhovni kasacioni sud usvoji kao osnovan podneti zahtev, te da ukine u celini presude i predmet vrati na ponovni postupak ili da preinači drugostepenu presudu tako što će: usvojiti žalbu branilaca okrivljenog i osloboditi od optužbe za krivično delo koje mu se stavlja na teret ili ga eventualno osuditi za blaže krivično delo (neovlašćeno držanje opojnih droga). Vrhovni kasacioni sud je nakon razmatranja spisa predmeta i pravosnažne presude zahtev proglasio neosnovanim, dok je u ostalom delu zahtev odbačen jer nema propisan sadržaj.
– Ukazujući na bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, branioci M.D. u podnetom zahtevu ističu da se pobijana osuđujuća presuda zasniva na dokazu na kojem se po odredbama ZKP-a ne može zasnivati i to na transkriptima presretnutih telefonskih razgovora i SMS poruka koji su prikupljeni po naredbi sudije za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu od 20. marta 2018. godine, kojom su određene posebne dokazne radnje tajni nadzor komunikacije i tajno praćenje i snimanje okrivljenog. Kao razlog nezakonitosti navedenih transkripta, advokati ističu da u konkretnom slučaju nije bio ispunjen osnovni uslov za primenu posebnih dokaznih radnji, s obzirom na to da u momentu donošenja navedene naredbe nisu postojali osnovi sumnje da je M.D. izvršio krivično delo, a takođe ni uslov da se na drugi način ne mogu prikupiti dokazi za krivično gonjenje ili bi njihovo prikupljanje bilo znatno otežano, budući da su službena lica policije imala operativna saznanja da okrivljeni navodno preuzima opojnu drogu od lica AA, a čijim saslušanjem bi se po braniocima moglo saznati kojim osobama je M.D. navodno prodavao opojnu drogu – ističe se u obrazloženju.

ODUZETI PREDMETI
Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, zahtev za zaštitu zakonitosti branilaca se ne može prihvatiti kao osnovan. Isti navodi u vezi sa bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, koji su istaknuti u žalbi branilaca, bili su predmet razmatranja novosadskog Apelacionog suda. Drugostepeni sud je ove navode ocenio neosnovanim i izneo raloge, koje je Vrhovni kasacioni sud prihvatio kao pravilne.
– Po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, iz činjeničnog opisa krivičnog dela utvrđenog u izreci pravosnažne presude, M.D. je neovlašćeno prodavao i držao radi prodaje supstance koje su proglašene za opojnu drogu. Kupovao ju je u Beogradu, donosio u svoj stan, vagom za precizno merenje je razmeravao i prepakivao u manje najlonske paketiće. Sa svog mobilnog telefona dogovorao se o vremenu, mestu i količini droge koju je potom prodao desetak osobama.
Zrenjaninski policajci su 25. aprila 2018. godine prilikom pretresanja stana okrivljenog pronašli i uz potvrdu privremeno od njega oduzeli kutiju cigareta u kojoj su se nalazila dva veća najlonska paketa. U jednom je bilo šest manjih sa konopljom ukupne neto mase 4,15 grama, a u drugom 8,68 grama, vagu za merenje sa tragovima THC-a, kutiju od mobilnog telefona u kojoj su se nalazila četiri paketića od plastične kese sa konopljom ukupne neto mase 38,25 grama.
U izreci presude jasno i nedvosmisleno proizilazi da se u opisanim radnjama okrivljenog M.D. stiču sva bitna zakonska obeležja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je optužen i pravosnažno oglašen krivim, tako da se kao neosnovani ocenjuju suprotni navodi branilaca okrivljenog kojima se ukazuje na povredu krivičnog zakona – zaključuje Vrhovni kasacioni sud.

I. Isakov