OZVANIČENA SARADNJA IZMEĐU EKONOMSKE ŠKOLE I TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA

Obrazovanje uz praksu je dobitna kombinacija

Dani piva, Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, DIGITALK konferencija, Internacionalni banatski festival vina, 9. SOŠOV, Cvetna pijaca, „Evropsko selo”… To su samo su neke od manifestacija koje su ove godine održane u Zrenjaninu. Grad se, nakon mirovanja zbog pandemije, ponovo pokrenuo. Zabeleženo je znatno više noćenja u smeštajnim objektima, tako da nema sumnje da će se radna snaga u turizmu i ugostiteljstvu sve više tražiti.
To je bio povod da čelnici Ekonomsko–trgovinske škole (ETŠ) „Jovan Trajković” i Turističke organizacije Zrenjanin (TOZ) potpišu protokol o saradnji. Cilj je bolja edukacija učenika i prilika da steknu neophodna praktična znanja i veštine koje će im biti potrebne u poslovima vezanim za oblast turizma i hotelijerstva.
Sanja Petrović, direktorka TOZ, istakla je da je potrebno biti ukorak sa vremenom kako bi se stvorio dobar i kvalitetan kadar turističkog smera.
– Rado smo prihvatili poziv Ekonomsko–trgovinske škole da njihovim đacima, koji su na smerovima povezanim sa turizmom, obezbedimo adekvatnu praksu. Oni koji su bili kod nas na praktičnom radu pokazali su veliko znanje i interesovanje. Računamo da će našem turizmu biti od velike pomoći. Pozvaćemo profesore da odaberu najbolje među njima i nagrade ih za trud i zalaganje koje pokažu u svojoj školi – rekla je Petrović.

Navedena srednja škola obrazuje đake za oblast ekonomije, prava i administracije, turizma, trgovine i ugostiteljstva. Sonja Marjanski Lazić, direktorka ETŠ istakla je koliko je bitna saradnja sa Turističkom organizacijom i sticanje praktičnih znanja.
– Zainteresovanost za oblast turizma je veoma velika, sva odeljenja su popunjena. Zajedničkim naporima Turističke organizacije i nas koji obrazujemo kadrove, stvaramo turističke vodiče. Oni će nakon školovanja uticati na promovisanje ponude naše sredine – istakla je Marjanski Lazić.
Đaci će praksu raditi u hotelima „Vojvodina” i „Kaštel”. Prethodnih godina problem je bio prevoz učenika do ečanskog dvorca, ali je ove godine i to rešeno. Praktikanti će biti na obuci tri do pet nedelja godišnje.
– Turističkim tehničarima se priznaje deo predmeta, zbog čega je polaganje za licencu turističkog vodiča znatno lakše. Mnogi će nakon toga moći da rade kao vodiči, pratioci grupe, agencijski predstavnici, kao i u turističkim agencijama i na recepcijama hotela. Mnogo njih se zaposli i na kruzerima – rekla je naša sagovornica.
Direktorka je naglasila da će biti potrebno da školovanje na trgovačkom smeru traje četiri godine. Naime, đaci nakon završenog trogodišnjeg smera ubuduće neće moći da se upisuju na fakultete i visoke škole.

– Mnogo naših učenika nastavilo je školovanje na novosadskoj Visokoj poslovnoj školi – smer turizam, kao i na Visokoj hotelijerskoj školi u Beogradu. Zbog toga ćemo tražiti da u buduće ovaj smer bude četvorogodišnji – naglasila je direktorga EGŠ.
Prema njenim rečima, sa učenicima kuvarskog i konobarskog smera rade ozbiljni profesori, što se vidi i po stručnosti i osposobljenosti onih koji završe te smerove. Takođe, smatra da oni brže napreduju u poslu i lakše dobijaju trajno zaposlenje, čak i u odnosu na ostale ekonomske profile.

A. Ilijev

  • PRAKSA U INOSTRANSTVU
    – Početkom godine nameravamo da konkurišemo za „Erazmus” projekte razmene studenata. Na taj način bi najbolji đaci turističkih i ugostiteljskih smerova sticali iskustva u inostranstvu. Pronašli smo jedan hotel i restoran u Beču, gde bi učenici bili dve nedelje na obuci – navela je Sonja Marjanski Lazić.