PAROVIMA 200.000 DINARA I VIŠA STAROSNA GRANICA ZA VANTELESNU OPLODNjU

Pomoć i za drugo dete

Grad Zrenjanin je izdvojio dva miliona dinara za pomoć parovima u pokušaju vantelesne oplodnje, rekao je gradonačelnik Čedomir Janjić prilikom dodeljivanja sedišta za bebe za automobile. On je naveo da je Zrenjanin spreman da taj iznos poveća ukoliko bude potrebe za tim, a da za sada jedan par dobija 200.000 dinara pomoći za veštačku oplodnju.
Zrenjanin je i prvi grad koji je starosnu granicu za dobijanje pomoći pomerio sa 40 na 45 godina za žene.
– Time se Grad Zrenjanin izjednačio sa evropskim kriterijumima. Lokalna samouprava Zrenjanina prva je u regionu prepoznala ovu potrebu, i sigurnu granicu po zdravlje žene, a takođe je omogućeno i da se postupak priznavanja prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju omogući i parovima koji žele i drugo dete – navela je Olivera Lisica, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Zrenjanina.
Pravilnikom o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju nije ograničen vremenski period u kom se postupak mora obaviti od momenta prenosa sredstava po predračunu izabrane klinike, već se čeka „najpovoljniji trenutak” za ženu i ta procena ostavljena je izabranim lekarima parova. Cilj ovakvog rešenja je što uspešniji, a ne postupak u što kraćem roku.
Da bi par konkurisao za ovu vrstu finansijske podrške i mogao da očekuje potvrdni odgovor komisije, potrebno je da podnese zahtev na pisarnici Gradske uprave Zrenjanin, i uz zahtev priloži izvod iz matične knjige venčanih, ili izjavu overenu od strane dva svedoka da par živi zajedno, uverenje o državljanstvu Republike Srbije para, uverenje o prebivalištu para i fotokopije lične karte, predračun zdravstvene ustanove, koja će obaviti vantelesnu oplodnju, o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje i rešenje o upisu ustanove u registar kod nadležnog suda, fotokopije medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza koje zahteva i Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja, za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju, potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (Filijale u Zrenjaninu) da par ne ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje, u pogledu broja pokušaja vantelesne oplodnje i godina starosti žene.
Od 2014. godine kada je donet Pravilnik i od kada je Grad Zrenjanin finansijski podržao biomedicinski potpomognute oplodnje ovo pravo su iskoristila 33 para.
Isti tretman i za muškarce i za žene
– Značajno je što je naš Grad jedini koji tretira i ženski i muški sterilitet. Bitno je samo da ispune određene kriterijume, ako ne ispunjavaju republičke kriterijume, onda treba da ispune naše – dodala je načelnica Odeljenja za društvene delatnosti.

S. K.