Păstrarea patrimoniul cultural și a muzici populare românești

Ediţia Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina

Cea de-a 61-a ediție a Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – Serbia a avut loc sâmbătă și dumunică 28.- 29. august în sala de spectacole a Căminului Cultural din Seleuş. Everimentul s-a desfățurat sub auspiciile Ministerului Culturii şi Informării Publice al Republicii Serbia, cu sprijinul Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică şi Relaţiile cu Comunităţile Naţionale, Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina şi Radioteleviziunii Voivodinei.
Programul inaugural a început cu binecuvântarea Părintelui Icon. Stavrofor Cristian Băbuţ, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Seleuş. A urmat intonarea rugăciunii ,,Tatăl nostru” de membrii corului Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou, condus de Sebastian Bogdan şi intonarea celor două imnuri de stat de către membrii fanfarei S.C.A. ,,Progresul” din Vlaicovăţ. Celor prezenți spectacorilor dar și celor care au urmărit programul pe pagina de facebook „Cotărița cu mirazuri” s-a adresat Ion Magda, directorul Căminului Cultural din Seleuş care simbolic a imânat cheia festivalului care se s-a desfășurat timp de două zile, dar și continuarea acestui festival în anii precedenți.Cheia a fost înmânată președintelui festivalului Roman Bugar care cu această ocazie a menționat inportanțe desfășurări unei astfel de manifestări cu o durată de 61 de anii. Cu cuvinte alese s-au adresat, Alma Rizvanović, consilier al vicepreşedintelui Guvernului Serbiei şi Goran Kaurić, locţitorul secretarului provincial pentru Cultură şi Informare Publică şi Relaţiile cu Comunităţile Confesionale.
Excelenţa Sa Silvia Davidoiu, ambasadorul României în Republica Serbia, care a menționat inportanța manifestări care are o continuitatea timp de 61 de ani în păstrarea patrimoniul cultural,totodată este onorată de a fi prezentă la marele eveniment al românilor de pe aceste meleaguri. Excelenţei Sale i-a revenit onoarea de a proclamat deschis Marele Festival de la Seleuş.


În spectacol de sâmbătă al Marelui Festival s-a început cu prezentarea Orchestrei de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, dirijor Graţian Petrovici. Solistul vocal Ion Marcovicean s-a prezentat primul pe scenă și a avut onoarea de a inaugura programul al Marelui Festival a revenit gazdelor. Au urmat solistele vocale Adriana Uzoni-Despot şi Graţiela Brăgean, precum şi violonistul Roman Bugar, solistul instrumentist Marian Roşu, solistele vocale Isidora Ioviţă, Alexandra Cebzan Zeman și Angela Bugar, apoi solistul instrumentist Alexandru Sfrâncioc şi solista vocală Georgeta Sfrâncioc, Ion Marcovicean la ocarină şi Angela Bugar la violină, solistele vocale Marina Santrač şi Ana Maria Damian, Virginia Totan. Andrea Evi, Stivi Miuţă, soliști instrumentiști Mihajlo Nenadić, Mihajlo Krstić, şi la final Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina.


În spectacolului de gală, Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul General al României la Vârşeţ, a citit mesajul de sprijin adresat de domnul Gheorghe Dinu, consulul general al Consulatului General al României la Vârşeţ. Programul a fost inaugurat de Corul A.C.R. „Bocăluţ” – Torac, dirijor Todor Doru Ursu, după care s-a prezentat Grupul vocal din Nicolinț coordonatoare Alexandra Lelea, Orchestra „Lira” a A.C.R. „Bocăluţ” – Torac precum și Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, dirijor Graţian Petrovici. Pe scenă s-au prezentat soliști vocali și intrumentiști:Darco Neda, Gabriela Petrovici, Alexandra Lelea, Alisia Lavinia Băbuț, Valentina Secheșan, Andreea Șoșdean, Cristina Mic, Sebastian Bogdan, Firuța Cina, Firu Bogdan, Lavinius Nikolajevici, precum și oaspeți din Timișoara Ciprian Pop, și Formația de folclor „Voitegeana” din Voiteg care au participat la finalul programului.În partea umoristică pe scena din Seleuș a urcat cunoscutul umorist, Ionel Lazăr din Ovcea.

M. V.