La Torac a fost tradițional marcată sărbătoarea satului

Evenimente sportive, gastronomice şi culturale

Vineri, sâmbăta şi duminică a fost marcată Sărbătoarea satului la Torac. Everimentul a început cu un turneu de minifodbal” Torac 2021” care s-a desfășurat pe terenul pentru sport în centrul satului.
Evenimentele prilejuite de marcarea sărbătorii satului au continuat sâmbătă cu un Concurs de prepararea gulașului de vită „ Gulașiada 2021” precum și manifestarea „ Secretele din Bucătăria Bunicii ediția a VII-a”, în organizarea Asociației femeilor „ Bănățenele”.
Duminică, pe scena Căminului Cultural din Torac, a avut loc un concert de muzică populară în organizarea A.C.R. „ Vichentie Petrovici Bocăluţ. Programul a fost inaugurat de Orchestra de muzică „Lyra”, dirijor Filip Baloş, cu câteva piese muzicale. Publicului și participanților în numele Comunități locale s-a adresat Vasile Roșu, președitele Consiliului Comunități locale, mulțumind pentru reușuita organizare a manifestări timp de două zile unde au fost incluse mai multe activități culturale gastonomice și sportive. Prima pe scena s-a prezentat Georgeta Sfăncioc ca solistă vocală, Alexandru Sfrăncioc ca solist instrumentist din Torac, iar în continuare s-au prezentat solistele vocale Sebastiana Trifon, Alexandra Cebzan, Zeman Daniel Petrașcu din Nicolinț, Isidora Ioviță din Iancov Most, Ana Maria Damian din Torac și Grupul vocal al Centrului Artei Populare din Nicolinţ, coordonat de Alexandra Lelea. Corul mixt al A.C.R. „ Vichentie Petrovici Bocăluţ” a interpretat trei piese corale cu care s-au prezentat și la Marele festival desfășurat anul acesta la Seleuș. Oaspeți festivalului a fost Societatea pentru promovarea obiceiurilor și a tradiției populare „ Buza Virag” din Novi Itebej, care s-au prezentat cu două jocuri tradiționale, care prezintă dansuri pentru copii, coregrafi Česak Balaž şi Česak Korčik Anika, coordonatori artistici Zima Valika şi Zima Anita.
Trebuie menţionat că în curând v-a fi lansat un compact disc audio, care este de fapt un florilegiu al muzici corale torăcene. Lansarea acestui disc v-a avea loc în cadrul programului din acest an al Zilelor culturii Torăcene care a debutat cu ocazia Sărbători satului și se v-a derula până la sărbătorile de Crăciun. Evenimentele au fost organizate de Comunitatea Locală Torac, A.C.R.” Vichentie Petrovici Bocăluţ” spijinite de Municipiul Jitiște și de Secretariatul provincial pentru cultură, informare și releția cu comunitățiile confesionale al Proviciei Autonome Voivodina, prin proiectul „Promovarea culturii și artei minorității naționale române la Torac” care au asigurat condiţiile de desfăşurare a evenimentului.

M. V.