Pismo čitalaca: Nema ko da popravlja saobraćajne znake i semafore

U gradu već duže vreme postoji problem organizovanja saobraćaja, na osnovu činjenica koje se relativno lako mogu opaziti i fotografija priloženih uz ovaj tekst (dostavljeno redakciji). Reč je o saobraćajnim znakovima koji su oboreni ili vandalski dekorisani, nakon čega nije usledila njihova zamena. Oboreni znakovi se zato samo uklanjaju, novi se ne postavljaju, pri čemu građani nisu ni svesni rizika koji to nosi.
U skladu sa delatnostima nad kojima Grad Zrenjanin ima nadležnost, oblast saobraćaja zahteva poseban osvrt, imajući u vidu nagomilane probleme u gradu iz ovog domena, ali i brojne skorašnje incidente na putevima u Republici Srbiji sa fatalnim ishodima. Pored, standardno, ljudskog faktora, neadekvatna ili nedostajuća saobraćajna signalizacija je bila razlog takvim događajima. Oni nas iznova podsećaju, koliko je regulacija saobraćaja delikatna tema za bilo koji grad i državu.

ČITALAC LISTA „ZRENjANIN” (IME I PREZIME POZNATO REDAKCIJI)

Opširnije u štampanom izdanju