POKRAJINSKI ZAŠTITNIK GRAĐANA U ZRENJANINU: O jeziku i nacionalnom identitetu

U Zrenjaninu, u kome žive pripadnici više od 20 nacionalnih zajednica, a u službenoj upotrebi su četiri jezika, danas je održan kolegijum Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, a na temu „Jezik i nacionalni identitet – iskustva i problemi u praksi”.

Pored stručnjaka iz pomenute Ustanove, bilo je predviđeno da u ovom skupu prisustvuju i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Balkanološkog instituta SANU, kao i članovi Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ – „Sava Mrkalj“ iz Zagreba.

Prvi vojvođanski ombudsman počeo je sa radom 2004. godine. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, putem različitih aktivnosti nastoji da doprinese javnom dijalogu o aktuelnim temama u vezi sa ljudskim pravima. Kolegijum ove institucije, koji predvodi prof. dr Zoran Pavlović, predstavlja mehanizam putem kog izabrana lica i zaposleni u njoj zajednički razmatraju najvažnija pitanja u oblastima koje su u njenoj nadležnosti. Sastancima Kolegijuma neretko prisustvuju i gosti iz republičkih, pokrajinskih, kao i organa lokalne samouprave, ustanova i organizacija koje se bave ostvarivanjem, zaštitom i unapređenjem ljudskih prava na teritoriji AP Vojvodine, kao i stručnjaci iz relevantnih oblasti.

Ustanovi Pokrajinskog ombudsmana može se obratiti svako ko smatra da mu je organ uprave nekim svojim aktom ili radnjom povredio neko ljudsko pravo. Pokrajinski ombudsman ne reaguje u slučaju protužbi građana na poslodavce, na rad pravosuđa, kao i na pritužbe zbog problema sa drugim građanima.

M.M.