POMOĆ SEČANJSKE OPŠTINE ZA NEZAPOSLENE

Subvencije za pokretanje posla

Opština Sečanj raspisala je 8. februara javni poziv za dodelu podsticaja za samozapošljavanje u 2021. godini. Podrška je namenjena nezaposlenima koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (Filijala Zrenjanin – Ispostava Sečanj), a dodeliće se četiri jednokratne pomoći od po 220.000 dinara.
Osoba koja ostvari pravo na subvenciju treba da obavlja registrovanu delatnost i plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci od dana kada je počela da radi. Rok za slanje zahteva je 19. februar, a ako podnosilac ima poslovni prostor ili opremu, potrebno je da priloži i dokaze o tome.

B. M.

Opširnije u štampanom izdanju