PONOVLJEN JAVNI UVID ZBOG PREDLOGA „LINGLONGA” O POVEĆANJU SPRATNOSTI U EČKI

Moguć presedan među zrenjaninskim selima

Da li će u Ečki kod ulaza u selo iz pravca Zrenjanina ubuduće biti dozvoljeno graditi stambene zgrade od pet umesto četiri nadzemne etaže – biće poznato nakon sednice gradske Komisije za planove u sredu, 15. septembra. Da je došlo do izmena u Nacrtu plana generalne regulacije (PGR) za Ečku kojima je predviđeno ovo rešenje, pokazuje dokumentacija sa sajta Grada o ponovljenom javnom uvidu u deo Nacrta PGR Ečka.
Naime, stručnjaci Javnog preduzeća za urbanizam izradili su ovaj dokument, koji je bio na javnom uvidu od 23. jula do 22. avgusta ove godine. Ovim planom je, između ostalog, bilo predviđeno da se u blokovima 36 i 37 mogu graditi objekti višeporodičnog stanovanja. Reč je o zdanjima sa četiri nadzemne etaže za blok 36 (prizemlje, dva sprata i potkrovlje ili prizemlje i tri sprata), odnosno sa tri nadzemne etaže za blok 37 (prizemlje, jedan sprat i potkrovlje ili prizemlje i dva sprata).
Maksimalna spratnost objekata, kao i bruto izgrađene površine svih etaža određene su tokom izrade plana i dogovora sa Gradskom upravom, Mesnom zajednicom Ečka i zainteresovanim predstavnicima „Linglonga”, navodi inženjerka arhitekture Jelka Đorđević, odgovorna urbanistkinja PGR Ečka.
Međutim, u toku javnog uvida, iz kineske kompanije stižu primedbe za deo bloka 36 da se poveća dozvoljena spratnost sa četiri na maksimalno pet nadzemnih etaža. Odgovorna urbanistkinja nije prihvatila ovu primedbu.


– Za sela na teritoriji Zrenjanina, maksimalna spratnost objekata je četiri nadzemne etaže. Ova spratnost se zadržava i za naselje Ečka, što omogućava očuvanje slike predela, kao i zaštitu od stvaranja pojačanih uticaja vetra – glasilo je obrazloženje Jelke Đorđević.
Iz „Linglonga” su takođe zatražili da se, ukoliko se ne prihvati ovaj predlog, poveća zauzetost parcele u delu bloka 36.
Na zatvorenoj sednici gradske Komisije za planove 28. avgusta doneta je odluka da se prihvati primedba Kompanije o većoj spratnosti, navodi Jelka Đorđević. Iako za deo bloka 37 nije bilo primedaba, Komisija je odlučila da i na ovom prostoru dozvoli podizanje pet etaža.
– Planirane izmene ne mogu uticati na druga sela, međutim svaki presedan omogućava da se postavljeni urbanistički uslovi menjaju, a na taj način da se neposredno utiče na kvalitet života i rada – objašnjava Đorđević.
Budući da je Komisija za planove konstatovala da se radi o značajnoj promeni urbanističkog dokumenta Ečke, Odeljenje za urbanizam zrenjaninske Gradske uprave donelo je odluku da se ponovi javni uvid za deo plana koji je pretrpeo izmene. Do 11. septembra mogu da se pošalju primedbe i da se 15. septembra obrazlože na sednici Komisije za planove u prostorijama Gradske uprave.
M. Maričić