PORESKA UPRAVA: Šalteri neće raditi do daljnjeg

Zbog pogoršane epidemiološke situacije, šalter u vezi sa porezom na imovinu i ostalim lokalnim prihodima neće raditi do daljnjeg. Sve podneske, primedbe i žalbe dostaviti putem pošte ili na e-mail adresu: poreska.uprava@zrenjanin.rs. Telefoni za kontakt sa strankama: 315-0030, 315-0031, 315-0034 i 315-0033