POVERENjE JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA” I BEOGRADSKOJ INŽENJERING FIRMI

Predstoji rekonstrukcija dela vodovodne mreže

Grupi ponuđača koju čine beogradska inženjering firma „Beoexpert design” i Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” poverena je izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dela vodvodne mreže u Zrenjaninu, u dužini od 18 kilometara i 929 metara. Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabaci usluge izrade tehničke dokumentacije, vredne 5 miliona i 976 hiljada dinara, objavljena je krajem decembra.
Radi se o vodovodnoj mreži u Maloj Americi (5.920 metara), naselju „Ruža Šulman” (1.934 metara), centru grada (4.487 metara), Karađorđevom trgu (3.152 metra) i delu naselja „Šumica” (3.436 metara).
Najstarija je mreža u centru grada i naseljima „Ruža Šulman” i „Mala Amerika” – čak pola veka! Projektant je dužan da izradi analizu potreba za vodom, matematički model i hidrauličku analizu toka vode u delu javne vodovodne mreže, sa podacima u pritisku, protoku, postojećim gubicima u mreži, kao i proračun režima i efekata planiranih radova po njihovom okončanju.
Projektant je dužan da predloži upotrebu najsavremenijih materijala, opreme i tehničkih rešenja koji garantuju kvalitet, pouzdanost i trajnost prilikom održavanja i eksploatacije.
M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju