PREDLOŽENE NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA – ZELENO SVETLO TREBA DA DAJU NAJPRE VEĆNICI, PA ONDA I SKUPŠTINSKI ODBORNICI

Umesto komunalnih taksi – tarife

Shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, u Gradskoj upravi formulisana je Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina, kojom se zamenjuju takse, važeće do sada.
– Javni uvid u predlog Odluke o naknadama za korišćenje ovih dobara okončan je 18. februara, bez ijedne primedbe. Pošto se radi o značajnoj izmeni propisa koji se tiču javnog interesa, o Odluci će se izjasniti i Gradsko veće i Skupština grada Zrenjanina. Visina naknade ne razlikuje se bitnije u odnosu na pređašnje takse, osim što su ispravljene nelogičnosti kojih je bilo – kaže Nikolina Šerfeze, načelnica Odseka za lokalnu poresku administraciju Odeljenja za finansije Gradske uprave Zrenjanina.
M.S-n.

Opširnije u štampanom izdanju