PREDSTAVLJENA PONUDA KOMPANIJA KWS I BELHIM: Svetski poznati hibridi kukuruza proizvedeni u našoj zemlji

Poslovno stručni sastanak održan danas u hotelu Vojvodina u organizaciji Poljoprivredne stručne službe bio je posvećen ponudi hibrida kukuruza i sirka i sorti šećerne repe čuvene nemačke porodične kompanije KWS.

O svojstvima hibrida i sorti KWS iscrpno je gorio diplomrani inženjer Željko Ančevski menadžer prodaje za Srednji i Južni Banat. Osvrnuo se na kvalitete svakog od 16 hibrida kukuruza, kako kada je reč o prinosu, tako i o kvalitetu. Saopštio je impresivne podatke o veličini i značaju proizvoda i inženjerskih znanja koje od 1856. godine nudi KWS.

Ova kompanija sve hibride stvara i proizvodi u našoj zemlji, tako da su maksimalno prilagođeni agroekološkim uslovima ovog podneblja. Istraživački centar KWS nalazi se u Staroj Pazovi, a proizvodnja je locirana u Bečeju. Posebna zanimljivost ove prezentacije bio je pregled razultata KWS hibrida na 12 lokacija u Srednjem Banatu, sa imenima proizvođača i imanja gde su hibridi sejani.

Novina ove prezentacije je i to što je snimana i u najkraćem vremenu će biti dostupna na Fejsbuku.

O ponudi sredstava za zaštitu bilja domaće kompanije Belhim, govorio je jedan od njenih eksperata dipl inž Vladimir Dapčević.

Snežana Parađenović iz Poljoprivredne stručne službe dala je prikaz iskustava u proučavanju uticaja herbicinog tretmana na prinos kukuruza.

M. S-n.

Foto: Jovan Drndak Njegović