JAVNA PREZENTACIJA PLANA GENERALNE REGULACIJE KLEKA: Gradiće se stanovi za prognanike, računa se na demografski rast

Definisanje lokacije za izgradnju objekata višeporodičnog stanovanja, između ostalog za izbegla i prognana lica, kao i uređenje prostora za bicikliste izmene su u Planu generalne regulacije Kleka, koja je danas razmatrana. Izmene u Planu obrazložio je diplomirani inženjer arhitekture Nenad Maksić.

Od podataka navedenih u tekstualnom delu Plana zanimljivo je da oko 80 odsto domaćinstava ima savremenu kanalizaciju, koje će u dogledno vreme biti priključena na gradsku mrežu. Računa se i na blago demografsko jačanje Kleka. Broj stanovnika povećao bi se do kraja godine na 2.938, što je za 83 stanovnika više nego krajem prošle godine.

M. S-n.