Predstoji godina strateških investicija

Piše: Dalibor Bubnjević
Završava se još jedna kalendarska godina. Idealno je vreme za sumiranje rezultata. Kada bi Grad Zrenjanin podvukao crtu, ocena bi najverovatnije bila pozitivna. Uprkos brojnim nedaćama, pomaci su evidentni u 2016. godini.
Građane je najviše obradovao veliki broj asfaltiranih ulica, budući da je putna privreda do nedavno bila u zapećku. Po ugledu na razvijene sredine, sve više je novih biciklističkih i pešačkih staza. Neko bi rekao da su u pitanju tekuće investicije, u pravu je. Međutim, mora biti svestan da su upravo one od vitalnog značaja za naše sugrađane.
Pozitivan trend privlačenja investitora je nastavljen! Pohvalno je što su i zrenjaninske kompanije („UM-ING“ i „Gomeks“) proširile svoje kapacitete. Možemo očekivati da će Srednjobanatski region biti prosperitetan i u 2017. godini, budući da je najavljen dolazak nemačkog „Tenisa“ i otvaranje maloprodajnih objekata „Lidla“.
Za razliku od prethodne, ove godine se ne održavaju lokalni izbori. Posledično, pravo je vreme da se intenziviraju započeti kapitalni projekti: fabrika vode, obilaznica… Takođe, imamo pravo da od političara očekujemo da nastave sa lobiranjem, kako bismo bezbednijim i kvalitetnijim putevima išli ka Beogradu i Novom Sadu.