PREPREKA MANJE ZA PREČISTAČE PIJAĆE I OZPADNIH VODA U NOVOM BEČEJU

Opština preuzima zemljište

Kada se za to steknu i drugi uslovi, Novi Bečej će lakše krenuti u poduhvat gradnje postrojenja za prečišćavanje vode za piće, ali i preradu otpadnih voda. Na zasedanju održanom u sredu, 23. maja, lokalni parlament je doneo odluke o pribavljanju za tu svrhu neophodnih nepokretnosti, odnosno zemljišta. Kako je ranije, na sednici Opštinskog veća objasnio predsednik Opštine, Saša Maksimović, shodno Zakonu o komunalnim delatnostima zemljište na kome se nalazi vodoizvorište, ali i na kom bi se gradili prečistači mora da bude u vlasništvu lokalne samouprave.

L. Z.

Opširnije u štampanom izdanju