Prihvaćen Plan detljne regulacije farme „Banatski Despotovac“

Komisija za planove grada Zrenjanina usvojila je na dve sednice, javnoj i zatvorenoj za javnost Plan detaljne regulacije radnog kompleksa – farme „Banatski Despotovac“.
Sledaća instanca koja će razmatrati Plan je Skupština grada Zrenjanina.
Na Plan detaljne regulacije radnog komplekasa – farme „Banatski Despotovac“ prispela je jedna primedba, koja je odbačena kao neosnovana.
Radni kompleks ima površinu od 53 hektara i 43 ara poljoprivrednog zemljišta. Kada bude podignuta farma godišnjeg kapaciteta 70.000 utovljenih svinja pod njenim objektima trebalo bi da se nađe 23 hektara i 89 ari, dok bi ostatak od 25 hektara i 57 ari i dalje bilo poljorivredno zemljište.
Plan je izrađen na zahtev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i zaštite životne sredine od 1. novembra prošle godine, a izrađen je izutetno brzo, tako da je rani javni uvid u dokument bio moguć već u decembru prošle godine.

M. S-n.