PRIZNANJE MLADOM MATEMATIČARU: Miroslav Dević u knjizi „Talenti 2016”

Miroslav Dević, učenik V/2 razreda Osnovne škole „Dositej Obradović” u Zrenjaninu dobio je pohvalu Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje i njegovo ime je našlo svoje mesto u knjizi „Talenti 2016”. dositej nagrada3
Kao i svake godine, Pokrajinski sekreterijat za obrazovanje raspisao je konkurs za prijavu najuspešnijih učenika u 2016. godini, i to onih koji su na republičkim ili međunarodnim takmičenjima osvojili prvo mesto. Učiteljica Jelena Antin je za Miroslava Devića sa ponosom pobrojala njegove uspehe na takmičenjima iz matematike u toku četvrtog razreda i to: 1. mesto na Opštinskom takmičenju, 1. mesto na Okružnom takmičenju i 1. mesto sa maksimalnim brojem bodova na međunarodnom takmičenju „Kengur bez granica”. Zahvaljujući tome, Miroslav Dević je dobio pokrajinsko priznanje. dositej nagrada1

– Miroslav je učenik koji se kao talenat izdvojio još u prvom razredu i svake naredne godine, on je bio sve uspešnijii. Nastavu matematike od trećeg razreda pohađa po IOP-u3, što je nastavljeno i ove školske godine u petom razredu” – sa ponosom navodi Biljana Manić, direktorka škole.

M.B.