GOVEDARSTVO U SREDNJEM BANATU – Pod nadzorom 86 procenata populacije

Pod punim odgajivačkim nadzorom u srednjem Banatu je trenutno 16.954 goveda, što je dva i po puta više u odnosu na 1995. godinu kada je nadzor uspostavljen. Potpuna kontrola mlečnosti, ishrane i smeštaja goveda na kraju 2016. obuhvatala je, inače, 86 procenata ukupne populacije goveda na područiju regiona.

rsz_20161226_lukicevo_vineks_etil__3

Najviša mlečnost ostvarena je na velikim farmama  poput „Agrokleka“ i „Vineksa“ iz Lukićeva: 9.084, odnosno 8.615 kilograma po grlu. Na privatnom posedu najbolje rezultate ostvarile su porodične farme Čorba Petera, farma porodice Ševo iz Žitišta sa 7.778 i porodične farme Karlaš iz Česterega i Mrakov iz Farkaždina sa po 7.238 kilograma mleka po muznoj kravi.

rsz_20161226_lukicevo_vineks_etil__tele_krava_farma_stoka__6

Prosečna veličina farme na ovom prostoru je 21,6 grla.

M.S-n.