RADNE AKCIJE JKP „ČISTOĆA I ZELENILO”

Lepši i čistiji grad

Sadnju cveća u gradskim lejama radnici JKP „Čistoće i zelenila” rade odlično,  jer zahvaljujući njima naš grad je uvek rascvetan i šaren. Ovih dana uređivali su cvetnjak ispred Gradske narodne biblioteke, kao i druge zelene površine u centru grada, oko jezera te na ostalim lokacijama u neposrednoj blizini gradskog jezgra.
Takođe, košene su i uređene površine u Principovoj i Miletićevoj ulici, u naselju Šećerana i parku u okviru naselja. Banatska i Baranjska ulica dobile su sveže ošišan travnati deo na javnim površinama.
S. V.